Lions deler ut menighetsbladet | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Distrikt E

Forsiden > Distrikt E
Lions deler ut menighetsbladet

Lions deler ut menighetsbladet

Lions deler ut menighetsbladet.

_

Du har lenge mottatt Menighetsbladet med hjelp av Posten.  Fra og med denne utgaven er det medlemmene i Enebakk Lions Club som sørger for at bladet havner i postkassen din.

Kirkeverge Grete Dihle forklarer hva som ligger bak endringen, og begynner med inntektene.

Menighetsbladet gikk i fjor med et underskudd på 37000 kroner og økonomiutvalget i menigheten har sett på ulike løsninger for å rette opp økonomien.  Løsningen er enkel, færre utgifter og høyere inntekter - men hvordan løse denne utfordringen i praksis?  Inntektsmålet er å få flere annonsører og flere til å støtte bladet med et bidrag - stort eller lite.  I dette nummeret  av Menighetsbladet er det lagt ved en giroblankett som vi håper at mange benytter, sier hun.

På utgiftsiden går vi en runde med flere trykkerier for å se om det er noe å spare.  Når det gjelder distribusjon. så har vi hatt to utfordringer - det ene er økning i portoutgifter og det andre er at mange ikke mottar bladet.

Kirkevergen ønsker å se på en mulig lokal løsning som et alternativ til Posten.  Hun er kjent med at Lions har en rodeinndeling for sine medlemmer hvor de banker på hver dør noen uker før jul og selger blomster.  De er derved kjent i hele bygda, og da jeg kontaktet Presidenten Aksel Bøhler, var det ikke nei i hans munn til å gi nye utfordringer til lagets medlemmer, sier Grete Dihle.

Kirkevergen er takknemlig for samarbeidet med presidenten og hvordan alle formaliteter er gjennomarbeidet og kontraktfestet.  Tilleggsfaktoren med denne ordningen er at betalingen som Lions får for oppgaven, deles ut igjen til mennesker som trenger en håndsrekning.

Vi spør Lions Cluben i Enebakk hva de tenker om oppdraget.  Var det en oppgave det var lett å si ja til?

Da jeg fikk henvendelsen fra Grete svarte jeg at ja, dette hørtes interessant ut.  Jeg tok det opp med medlemmene, og de syntes det var en grei ide, sier Aksel Bøhler, President i klubben.

Menighetsbladet skal ut fire ganger i året.  Hvordan gjør dere det?

Vi bruker blomsterrutene våre som utgangspunkt, og deler bygda i tre, som vi gjør med blomstersalget, og vi bruker de samme ansvarlige for rodene.  For å være sikre på at vi klarer å nå rundt, har vi prøvekjørt rutene og talt opp samtlige postkasser i Enebakk.  Grunnen er at vi ønsker å gjøre en god jobb med dette.  Vi vil nok se at det oppstår feil, det må vi rette opp etter hvert, sier Aksel.

Vi ser på dette som en flott aktivitet, der vi kan være med og distribuere Menighetsbladet, og samtidig få inntekter til klubben vår,    understreker Aksel.

Hva går inntektene til?

Vi er en humanitær organisasjon som støtter en rekke tiltak internasjonalt, nasjonalt og lokalt.  Våre inntekter går i sin helhet til å støtte humanitære tiltak.  Ca. 50 prosent av våre årlige inntekter går til lokale tiltak.  Det er vi stolte av, avslutter Aksel Bøhler.

  

Bjørn Mikkelsen.