Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby

Intern medlemsinfo

2020-09-14 Klubbnytt september LC Vestby

Vedlagt følger første Klubbytt for lionsåret 2020/2021 med presidentens hjørne, styrereferat mv. Dessverre avlyses første møtet som skulle vært på onsdag 16. september. VI ØNSKER TILBAKEMELDING FRA MEDLEMMENE OM DE ØNSKER Å KOMME PÅ MEDLEMSMØTET 21. OKTOBER ( k-oeiv-h@online....

2020-08-11 To av våre Lions-medlemmer døde denne sommeren

To triste beskjeder denne sommeren. Først døde Øivin Ek Jacobsen i juni og i dag fikk vi også melding om at vårt første og eneste kvinnelige medlem Mona D. Brandborg er gått bort.

2020-06-08 Klubbnytt juni 2020 LC Vestby

Med sommer hilsen fra avtroppende president Bendix Plesner. Minner om at vi fra neste lionår har klubbmøte den 3. onsdag i måneden. Første møte etter ferien blir da 16. september 2020.

2020-04-18 Styre og komiteer i LC Vestby 2020 - 2021

Godkjent Ingen innvendinger ble meddelt styret innen 30. april 2020.

2020-04-18 Medlemsliste LC Vestby

Sist oppdatert 18. april 2020

2020-04-18 Klubbnytt april 2020 LC Vestby

Klubbmøtene i mai og juni er avlyst. Likeledes tulipanaksjon. Les mer om dette i månedens Klubbnytt.

2020-03-06 Klubbnytt mars 2020 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til 7. klubbmøte på Kystkultursenteret i Son onsdag 11. mars kl. 18.30. Merk tiden!  Tommy Braaen vil holde foredrag om sjølivet i Son fra ca. kl. 19.00. Våre damer og ektefeller er også invitert.

2020-02-07 Klubbnytt februar 2020 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til 6. klubbmøte på Vestby Prestegård onsdag 12.februar kl. 19.00. Happy hour med kaffe eller øl fra kl. 18.30.

2020-01-05 Klubbnytt januar 2020 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til 5 klubbmøte på Vestby Prestegård onsdag 8.januar kl. 19.00. Happy hour med kaffe eller øl fra kl. 18.30. Vi får besøk av koordinator Marit Lysø på skolekontoret i Vestby kommune som vil informere om Mitt Valg. Hun har med seg en lærer om vil praktisere...

2019-12-05 Klubbnytt desember 2019 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til 4 klubbmøte/Pinnekjøttaften på Vestby Prestegård kl. 18.30. Merk tiden!

2019-11-14 Referat klubbmøte 3 Vestby Prestegård 131119

Referat fra kubbmøte 13. november på Vestby Prestegård fra sekretær Franck Nybo følger vedlagt. Styret ønsker snarest evt. innvendig på forslag til vårt første kvinnelige medlem Mona Damengen Brandborg iht. vanlig prosedyre. Opptak blir på Pinnekjøttaften, lørdag 14. desember.

2019-11-13 Medlemsliste Lions Club Vestby

Vedlagt følger oppdatert medlemsliste pr. 13. november 2019 med navn, adresse, epost, mobil og navn på ledsager.

2019-11-08 Klubbnytt november 2019 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til 3 klubbmøte lionsåret 2019-2020 på Vestby Prestegård kl 19.00. (Happy hour fra kl. 18.30 med servering av kaffe og øl).Vi ønsker alle vel møtt til et tradisjonelt klubbmøte. Husk avklaring vedr. bindende påmelding til eldrefest søndag 17. november fra k...

2019-10-05 Klubbnytt oktober 2019 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til 2 klubbmøte lionsåret 2019-2020 på Vestby Prestegård kl 19.00. (Happy hour fra kl. 18.30 med servering av kaffe og øl).Vi ønsker alle vel møtt til et ordinært klubbmøte med klubbsaker og foredrag.  Forfall meddeles president Bendix  tlf.9...

2019-09-05 Klubbnytt september 2019 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til 1. klubbmøte etter ferien m/damer 11. september kl. 19.00 - 21,00.  Vi ønsker alle vel møtt til sosialt samvær på Sletta gård med omvisning på Son ølbryggeri og grillng, Forfall meddeles president Bendix  tlf.90119914 ...

2019-06-10 Klubbnytt juni 2019 LC Vestby med velkommen til sommeravslutning 13. juni

Vedlagt følger Klubbnytt for juni med påminnelse om sommeravslutningen torsdag 13. juni kl. 19.00 på Vestby Prestegård.

2019-05-18 Rundskriv LC Vestby om sommeravslutning torsdag 13. juni, medlemsopptak mv.

Vedlagte rundskriv fra president Øyvind ble sendt i epost til alle medlemmer 18. mai. Pga. at noen Lions hjelper til på sommerfesten på Vestby sykehjem onsdag 12. juni, er vår sommeravslutning forskjøvet til torsdag 13. juni kl. 19.00 på Prestegården. Vennligst merk påmeldingsfrist 31. mai til Øy...

2019-03-11 Klubbnytt mars 2019 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til klubbmøte onsdag 13. marsr kl. 19.00 på Vestby Prestegård. Forfall meddeles president Øyvind, telefon 90195016 – epost:    breivik-son@online.no eller sekretær Franck, telefon: 91127735 – epost:   ...

2019-04-06 Klubbnytt april 2019 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til klubbmøte onsdag 10. april kl. 18.30 på Vestby Prestegård. Dørene åpnes kl 18.00. NB! Møtet starter denne gangen allerede kl. 18.30 for å kunne ha tid til Røde Kors' sin veiledning om førstehjelp med bl.a. bruk av hjertestarter.Forfall meddeles pre...

2019-05-03 Klubbnytt mai 2019 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til klubbmøte onsdag 8. mai kl. 19.00 på Vestby Prestegård. Dørene åpnes og kaffen er klar fra kl. 18.30. Forfall meddeles president Øyvind, telefon 90195016 – epost:  breivik-son@online.no eller sekretær Franck, telefon: 91127735 –...

2019-01-03 Klubbnytt januar 2019 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til 5. klubbmøte lionsåret 2018-2019 onsdag 9. januar til biljardkveld hjemme hos Franck Nybo kl. 19.00.  Vi ønsker alle velkommen til Tors vei 60 i Vestby. Alle som ikke har mulighet til å delta denne kvelden - må melde forfall til sekr...

2018-11-14 Referat fra oppfølgingsmøte med kommunen om Mitt valg 091018

Tid: Torsdag 9. oktober. Sted: Skolekontoret, Vestby Rådhus. Møte om videre fremdrift mm, Referent Bjørn Tørmo

2019-01-27 Referat fra oppfølgingsmøte med kommunen om Mitt valg 221118

Tid: Torsdag 22. november 2018. Sted: Skolekontoret, Vestby Rådhus. Møte om videre fremdrift mm, Referent Bjørn Tørmo

2019-02-05 Klubbnytt februar 2019 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til onsdag 13. februar kl. 19.00.  Vi ønsker alle igjen vel møtt til møte på Vestby Prestegård. Forfall meddeles president Øyvind, telefon 90195016 – epost:   breivik-son@online.no eller sekretær Franck, telefon: 9112...

2019-02-28 Betaling av medlemskontingent og teatertur - Lions Club Vestby

Her følger brev fra kasserer Øystein Gaarder med anmodning om betaling av medlemskontingent innen 10. mars 2019 og for teaterturen 8. mars, innen 6. mars, for de som skal være med.

2019-02-28 Vaktliste tulipansalg Lions Club Vestby

Vedlagt følger vaktlisten for tulipansalget på fredag 26. og lørdag 27. april 2019. Sist oppdatert 28. februar 2019. Tidligere utlevert liste er supplert med Vippsnr. 97102.

2018-10-05 Klubbnytt oktober 2018 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til klubbmøte/bedriftsbesøk onsdag 10. oktober kl. 19.00 i Moss.  Kjørekart til bedriften Medco - Årvollskogen 83, 1529 Moss finner du på side 1. Avtal samkjøring! Forfall meddeles president Øyvind, telefon 90195016 – epost: ...

2018-11-11 Klubbnytt november 2018 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til 3. klubbmøte lionsåret 2018-2019 onsdag 14. november kl. 19.00.  Vi ønsker alle vel møtt til vårt nye møtelokale på Vestby Prestegård. Forfall meddeles president Øyvind, telefon 90195016 – epost:  breivik-son@online.no ...

2018-11-26 Betaling av medlemskontingent / evt. pinnekjøttaften

Her følger påminnelse om betaling av medlemskontingenten for første halvår 2018-2019, med forfall mandag 10. desember.De som har meldt seg på Pinnekjøttaften på Vestby Prestegård fredag 7. desember, bes vennligst på forhånd betale kr. 350.- pr. person. Hilsen kasserer Øystein Gaarder

2018-12-04 Klubbnytt desember 2018 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt på 2 sider med info om det 4. klubbmøte lionsåret 2018-2019/Pinnekjøttaften fredag 7. desember kl. 19.00 på Vestby Prestegård.

2018-04-11 Årsplan LC Vestby 2017-2018

Plan for medlemsmøter og arrangementer i LC Vestby lionsåret 1.juli 2017 til 30.6-2018. Sist oppdatert på klubbmøtet 11. april 2018. Vanlige medlemsmøter en 2. onsdag i månededen  kl. 19.00. har i en periode vært holdt på Hytteparken - Vestby nord. fordi Son kro inntil vi...

2018-05-06 Klubbnytt mai 2018 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til klubbmøte onsdag 9. mai kl. 19.00.  Møtelokalet er igjen i Hytteparken - Vestby nord. Kart vises i Klubbnytt.

2018-05-23 Klubbnytt juni 2018 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med påminnelse om sommeravslutningen i Seilforeningens lokaler i Son fredag 25. mai kl. 18.00 og referat fra siste klubbmøte i mai. President Michael takket for seg i forrige Klubbnytt og på siste møte i mai. Neste møte blir nå  onsdag 12. september - 1. møte lionsår...

2018-09-07 Klubbnytt september 2018 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til 1. klubbmøte etter ferien onsdag 12. september kl. 19.00.  Vi ønsker alle vel møtt til nye møtelokaler på Vestby Prestegård.  Forfall meddeles president Øyvind, telefon 90195016 – epost: breivik-son@online.noeller sekretær Fran...

2018-10-04 Årsplan 2018-2019 Lions Club Vestby

Sist oppdatert 4. oktober 2018. Vedlagt følger oversikt over datoer for klubb- og soneaktiviteter (del 1) og styremøter (del 2). 

2018-03-10 Medlemsliste LC Vestby - 30 medlemmer

Vedlagt følger oppdatert medlemsliste. Listen er også tatt med i Klubbnytt for mars 2018.

2018-03-10 Klubbnytt mars 2018 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til klubbmøte onsdag 14. mars kl. 19.00. Møtelokalet er denne gangen igjen i Hytteparken - Vestby nord, fordi Son Kro er stengt inntil videre pga. ombygning. Kart vises i Klubbnytt.

2018-04-11 Påmeldingsliste sommeravslutning LC Vestby 250518 Son seilforening

Vedlagte påmeldingsliste gikk rundt på klubbmøtene 11. april. Foreløpig 20 påmeldte. Vi bør være minst 30 for å gjennomføre arrangementet. Klokkeslett ble avtalt til 18.00. Pris - Det blir servert Pizza, kr. 200,- pr. person, drikke medbringes selv.

2018-04-08 Klubbnytt april 2018 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til klubbmøte onsdag 11. april kl. 19.00. I klubbmøtet vil det også bli avholdt årsmøte for klubben. Møtelokalet er igjen i Hytteparken - Vestby nord, fordi Son Kro er stengt inntil videre pga. ombygning. Kart vises i Klubbnytt.

2018-01-07 Klubbnytt januar 2018 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til klubbmøte onsdag 10. januar kl. 19.00. Møtelokalet er denne gangen i Hytteparken - Vestby nord, fordi Son Kro er stengt inntil videre pga. ombygning. Kart vises i Klubbnytt.

2018-02-10 Klubbnytt februar 2018 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til klubbmøte onsdag 14. februar kl. 19.00. Møtelokalet er denne gangen igjen i Hytteparken - Vestby nord, fordi Son Kro er stengt inntil videre pga. ombygning. Kart vises i Klubbnytt.

2018-03-02 Festaften for funksjonshemmede 2018 - Smøring av snitter

Vedlagt følger påminnelse om smørbrødskjæring søndag 11. mars 2018 kl. 13.00 på Vestby videregående skole. Klaus ber om tilbakemelding fra dem som ikke kan møte.

2018-04-19 Vaktliste tulipanaksjon 2018 LC Vestby

Vedlagt følger oppdatert vaktliste for tulipanaksjonen 2018. Vippsnr. til Tulipanksjonen er 97102. Beste hilsener fra Michael

2017-11-04 Budsjett Klubbkassa 2017-2018 LC Vestby

Vedlagt følger regneark med budsjett og fjorårstall

2017-10-06 Klubbnytt november 2017 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til klubbmøte onsdag 8. november kl. 19.00 på Son kro. Husk Happy hour fra kl. 18.15. Det er sist oppdatert 6. november 2017 etter mottak av regnskap for klubbkassa 2016-2017 og endelig regnskap for kunstutstillingen 2017.

2017-11-04 Klubbkassa regnskap 2016-2017 _LC Vestby

Vedlagte følger resultatregnskap og balanse for Klubbkassa 2016-2017.

2017-11-14 Påminnelse førjulsfest søndag 19. november - Hele 116 påmeldte gjester

Tid: Søndag 19. november - Smøring av snitter kl. 13.15 - Festen begynner kl. 16.00 og varer til ca. kl. 19.30. Fremmøte 15.30. Vedlagt følger påminnelsen fra Bendix og Klaus.

2017-09-26 Vaktliste kunstutstilling LC Vestby på Vvg skole 13. til 15. oktober 2017

Oppdatert vaktliste fra leder Steinar Setten, følger vedlagt. Listen er sendt alle medlemmer i epost 27. september 2017.Sted: Vestby videregående skole. Tid: Fredag 13.10 kl. 15.00 - ca. 20.30(Forberedelse/montering mv.). Lørdag 14.10 11.00 - 17.00 Søndag 15.10. 11.00 - 16.00 (utstilling) Av...

2017-10-07 Klubbnytt oktober 2017 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til klubbmøte onsdag 11. oktober kl. 19.00 på Son kro. Husk Happy hour fra kl. 18.15. Lionessene er spesielt invitert til foredraget om Lions ungdomsutveksling og info om kunstutstillingen.

2017-10-31 Arbeidsfordeling eldrefesten LC Vestby 19. november 2017 på Vestby vg skole

Vedlagt følger arbeidsfordelingsliste med tildelte oppgaver. For øvrig møtes vi til smøring av snitter kl. 13.15. Festen starter kl. 16.00. Fremmøte senest 15.30. Se invitasjonen under menypunktet  Nyheter og påminnelse i Klubbnytt for november.

2017-11-04 Aktivitetskassa regnskap 2016-2017 LC Vestby

Vedlagte følger resultatregnskap og balanse for Aktivitetskassa 2016-2017

2017-11-04 Budsjett Aktivitetskassa 2017-2018 LC Vestby

Vedlagt følger regneark med budsjett og fjorårstall

2017-05-30 Avtale Mitt Valg - Sole skog barnehage 050417

Vedlagt følger påtegnet avtale av LC Vestby og Sole skog barnehage pr. 5. april 2017. Innholdet i avtalen følger malen til Stiftelsen Mitt valg. Det forutsettes at Sole skog barnehage og Store Brevik barnehage kjører felles kurs. Avtaletiden er 3 år fra kursstart 25. oktober 2017 til 25...

2017-05-30 Avtale Mitt Valg - Store Brevik barnehage 050417

Vedlagt følger påtegnet avtale av LC Vestby og Store Brevik barnehage pr. 5. april 2017. Innholdet i avtalen følger malen til Stiftelsen Mitt valg. Det forutsettes at Store Brevik barnehage og Sole skog barnehage kjører felles kurs. Avtaletiden er 3 år fra kursstart 25. oktober 2017 til 25. oktob...

2017-06-01 Klubbnytt juni 2017 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med presidentens hjørne, sommeravslutningen fredag 9. juni kl. 18.00 på Elverhøy i Hølen, samt referat fra siste klubbmøte.

2017-09-08 Klubbnytt september 2017 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til klubbmøte onsdag 13. september kl. 19.00 på Son kro. Husk Happy hour fra kl. 18.15. Lionessene inviteres også til møtet for å høre på foredraget om arbeidet til Vestby Forsvarsforening.

2017-09-13 Forpliktelser Mitt Valg kontrakt med Vestby kommune + 2 private barnehager

Vedlagt følger et oppdatert budsjett (regneark), opprinnelig laget ved inngåelse av  avtalen med kommunen. Våre forpliktelser med skolene + 2 barnehager som har kommet til krever ifølge oversikten enn netto tulipaninntekt på kr. 43.000  fra 2017 til 2020. 

2017-05-05 Klubbnytt mai 2017 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til klubbmøte onsdag 10. mai kl. 19.00 på Son kro. Husk Happy hour fra kl. 18.15. Lionessene inviteres også til møtet for å høre på foredraget om den nye sentrumsutviklingen til ordfører Tom Ludvigsen.

2017-05-23 Møtereferat kunstkomiteen 190417

Vedlagt følger referat, opprinnelig datert 20. april 2017 fra referent Franck Nybo. Neste møte blir 23. mai hos Øyvind Breivik. Høstutstillingen LC Vestby arrangeres lørdag 14. og søndag 15. oktober. Oppdatert vaktliste ligger finner du blant dokumentene under.

2017-03-27 Lionspresentasjon for Rotary i Vestby

Vedlagt følger presentasjonen Tom hadde i klubbmøte til Rotary 27. mars 2017. Tilbakemeldingen var positiv.   Hei Tom! Takk for et flott foredrag og en hyggelig kveld. Våre medlemmer satte stor pris på ditt foredrag, og det var spennende å se hvor likt vi er organisert. ...

2017-03-14 Vaktliste tulipanaksjonen LC Vestby fredag 28. og lørdag 29.april 2017

Oppdatert vaktliste fra aksjonsleder Michael Stoneman mobil: 906 23 273 følger vedlagt. Listen er også med i klubbnytt for april.

2017-04-01 Klubbnytt april 2017 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til klubbmøte onsdag 5. april kl. 19.00 på Son kro. Denne gangen er møtet 1. onsdag i måneden pga. påsken. Husk Happy hour fra kl. 18.15. Lionessene inviteres også til møtet for å høre på foredraget om forebyggende arbeid og MITT VALG i praksis i...

2017-04-08 Referat fra klubbmøte 050417 i Lions Club Vestby

Vedlagte referat inneholder blant annet informasjon om Tulipanaksjonen og detaljer om Vipps Vervekampanjen - Foreløpig kun utdeling av info til potensielle mannlige medlemmer Påmelding Outlet-løpet søndag 7. mai - kontakt Helge Toftner - Mobil: 982 65 950 Påmelding sommerfesten på Elver...

2017-02-04 Klubbnytt februar 2017 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til klubbmøte onsdag 8. februar kl. 19.00 på Son kro. Happy hour fra kl. 18.15. Eventuelt forfall meldes president Kjell Skas eller sekretær Knut A. Skjær.

2017-02-28 Påminnelse - Smøring av snitter søndag 12. mars kl. 13.00 på Vestby v. skole

Vedlagt følger e-post til alle medlemmer sendt 28. februar.

2017-03-05 Klubbnytt mars 2017 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til klubbmøte onsdag 8. mars kl. 19.00 på Son kro. Happy hour fra kl. 18.15. Lionessene inviteres også til møtet for å høre på foredraget til Helge Toftner om "Kjenn Lions", herunder Lions historikk og internasjonale aktiviteter, Eventuelt forfall...

2017-03-08 Kjenn Lions historie - Presentert på klubbmøtet 8. mars 2017 i LC Vestby

Foredragsholder var Helge Toftner.  Versjonen som ble benyttet er siste oppdaterte versjon datert 2016-09-18 på Lions Norge - Medlemssenter - Opplæring - Kjenn Lions. Nye oppdateringer vil etterhvert komme til.

2017-01-18 Referat fra klubbkomite-møte i 2011 LC Vestby

På siste klubbmøte ble det bestemt å opprette en ny "Progamkomite". Bjørn, Åsmund og Birger med flere ønsker å være med, Det ble etterlyst et internt skriv fra 2011 fra en klubbkomite, som hadde flere forslag til flere tiltak for bedre medlemspleie. Vedlagt følger det gamle skrivet som...

2017-02-03 Referat fra møte i programkomiteen LC Vestby 230117

Dato: Mandag 23. januar Tema: Forslag til møtestruktur- Referent Birger Hekkelstrand.

2016-12-13 Julehilsen

Styret i LC Vestby ønsker alle medlemmer og lionesser en riktig God Jul og miner om at første klubbmøte neste år blir på Son Kro onsdag 11. januar kl. 19.00

2017-01-05 Klubbnytt januar 2017 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til klubbmøte onsdag 11. januar kl. 19.00 på Son kro. Happy hour fra kl. 18.15. Eventuelt forfall meldes president Kjell Skas eller sekretær Knut A. Skjær.

2017-01-11 Medlemsliste LC Vestby

Medlemsliste med fornavn på ledsagere

2017-01-12 Vaktliste tulipanaksjonen 2017 LC Vestby

Datoer: Fredag 28. april og lørdag 29. april. Aksjonsleder Michael Stoneman har laget en vaktliste med minst 2 personer på hvert salgsted. Det er viktig at alle allerede nå noterer datoene og tid for sine vakter, slik at vi blir mest mulig fulltallige.

2016-11-10 Arbeidsfordelingsliste eldrefesten 201116 LC Vestby

Vedlagt følger arbeidsfordelingsliste med tildelte oppgaver. For øvrig møtes vi til smøring av snitter kl. 13.00. Fsten starter kl- 16.00, Se invitasjonen under menypunktet  Nyheter.

2016-12-14 Endelig regnskap kunstutstillingen 2016 LC Vestby

Total omsetning: 446.000 kroner. Nettoinntekt: 108.857 kroner

2016-11-06 Klubbnytt november 2016 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til tredje klubbmøte 2016-2017 onsdag 9. november kl. 19.00 på Son kro. Happy hour fra kl. 18.15. Eventuelt forfall meldes president Kjell Skas eller sekretær Knut A. Skjær.

2016-11-09 Påmelding pinnekjøttaften fredag 2. desember 2016 LC Vestby

Tid: Kl. 19.00Sted: Vestby prestegårdPåmeldingsfrist er søndag 20. november.

2016-10-12 Kunstutstilling 2016 - Vaktliste LC Vestby

Vedlagt følger oppdatert vaktkliste/bemanningsplan for kunstutstillingen fredag 14. t.o.m. søndag 16. oktober.

2016-10-12 Klubbkassa regnskapsåret 2015-2016 LC Vestby

Regnskapet for klubbkassa 2015-2016 ble presentert og godkjent på klubbmøte 12. oktober 2016

2016-10-12 Aktivitetskassa regnskapsåret 2015-2016 LC Vestby

Regnskapet for aktivitetskassa 2015-2016 ble presentert og godkjent på klubbmøte 12. oktober 2016

2016-10-12 Revisjonsberetning regnskapsåret 2015-2016 LC Vestby

Revisjonsberetning 2015-2016 ble presentert og godkjent på klubbmøte 12. oktober 2016

2016-09-27 Budsjett Aktivitetskassa 2016-2017 LC Vestby

Vedlagt følger budsjett for 2016/17 for Aktivitetkassa. For Aktivitetkassa er beløpet for Mitt Valg justert til det beløpet komiteen har forpliktet klubben med for dette fiskalåret - slik klubbmøtet 14. september gav fullmakt til.

2016-10-06 Klubbnytt oktober 2016 LC Vestby

Fedlagt følger Klubbnytt med innkalling til andre klubbmøte 2016-2017 onsdag 12. oktoberr kl. 19.00 på Son kro. Happy hour fra kl. 18.15. Eventuelt forfall meldes president Kjell Skas eller sekretær Knut A. Skjær.

2016-10-06 Årsplan LC Vestby 2016-2017

Vedlagt følger oppdatert årsplan for lionsåret 2016.2017

2016-10-12 Medlemsliste LC Vestby

Medlemsliste med fornavn på ledsagere

2016-09-01 Medlemsliste LC Vestby

Medlemsliste med fornavn på ledsagere

2016-09-07 Årsplan LC Vestby

Vedlagt følger årsplan for lionsåret 2016.2017

2016-09-09 Klubbnytt september 2016 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til første klubbmøte 2016-2017 onsdag 14. september kl. 19.00 på Son kro. Happy hour fra kl. 18.15. Eventuelt forfall meldes president Kjell Skas eller sekretær Knut A. Skjær.

2016-09-09 Tilbud fra Vestby Avis - Kunstutstillingen 2016 LC Vestby

Vedlagt  følger tilbudet som vil bli behandlet på klubbmøte onsdag 14. september.

2016-09-27 Budsjett Klubbkasse 2016-2017 LC Vestby

Vedlagt følger budsjett for 2016/17 for Klubbkassa godkjent på klubbmøtet 14. september.

2016-05-07 Klubbnytt mai 2016 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt for mai med innkalling til 9. klubbmøte 2015-2016 onsdag 11. mai kl. 19.00 på Son kro. Happy hour fra kl. 18.15. Eventuelt forfall meldes visepresident Kjell Skas eller sekretær Knut A. Skjær

2016-05-31 Invitasjon til klubbmøte/ sommeravslutning 8. juni kl. 19.00 på Son kro

Vedlagt følger invitasjon til avslutningsmøte dette lionsår  (sommeravslutning). Tid; Kort klubbmote fra kl. 19.00. Sommeravslutning fra kl. 19.30 med våre lionesser. Påmelding innen fredag 3. juni til presidenten epost: k-oeiv-h@online.no 

2016-06-02 Klubbnytt juni 2016 LC Vestby

Vedlagt følger klubbnytt med invitasjon til siste medlemsmøte dette lionsår med sommeravslutning. Tid; Kort klubbmote fra kl. 19.00. Sommeravslutning fra kl. 19.30 med våre lionesser. Påmelding innen fredag 3. juni til presidenten epost: k-oeiv-h@online.no 

2016-04-08 Klubbnytt april 2016 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt formars med innkalling til 8. klubbmøte 2015-2016 onsdag 13. april kl. 19.00 på Son kro. Happy hour fra kl. 18.15. Eventuelt forfall meldes president Kjell Ø. Hansen eller sekretær Knut A. Skjær

2016-04-13 Oppdatert vaktliste tulipanaksjon 2016 i Vestby

Liste til vaktordning (ajourført etter klubbmøte 13.04.2016) - TULIPANAKSJONEN 29. OG 30. APRIL 2016.

2016-04-15 Avtale om innføring av "Mitt Valg" i Vestby kommune

Vedlagt følger signert avtale mellom Vestby Lions v/president Kjell Ø. Hansen og Vestby kommune v/rådmann Sjur Authen.

2016-02-29 Festaften for funksjonshemmede søndag 13. mars 2016

Vedlagt følger epost fra Klaus. I anledning festen har vi, tradisjonen tro, sagt ja til å smøre snitter. Det vil som vanlig foregå på kjøkkenet til Vestby vgs. og vi møtes søndag den 13. mars kl. 13.00. Vi håper på bra deltakelse med hjelp fra våre kjære lionesser også denne gang.

2016-03-06 Årsplan LC Vestby lionsåret 2016-2017

Dette er 1. versjon av årsplan for neste lionsår  1.7.2016-30.6.2017

2016-03-06 Klubbnytt mars 2016 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt formars med innkalling til 7. klubbmøte 2015-2016 onsdag 9. mars kl. 19.00 på Son kro. Happy hour fra kl. 18.15. Eventuelt forfall meldes president Kjell Ø. Hansen eller sekretær Knut A. Skjær

2016-03-06 Huskeliste og vaktliste tulipanaksjon 2016 i Vestby

Vedlagte lister ble oppdatert i Klubbnytt under kl. 21.40 søndag 6. mars. For de som allerede har skrevet ut Klubbnytt kan tilleggsutskrift gjøres her. Klubbnytt for mars inneholder nå også listene for tulipanaksjonen.

2016-02-06 Årsplan LC Vestby 2015-2016

Kalender over styre- og klubbmøter, arrangementer mv. for lionsåret 2015-2016, sist oppdatert 2. februar 2016

2016-02-06 Invitasjon til 50-års jubileumsfest for LC Vestby 300416 i Son

Vedlagt kan medlemmer skrive ut invitasjonen til jubileumsfesten 30. april 2016 kl. 18.00 på Son Spa. Invitasjonen er også lagt inn i klubbnytt for februar. Påmeldingsfrist er 15. mars.

2016-02-07 Klubbnytt februar 2016 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt for februar med innkalling til 6. klubbmøte 2015-2016 onsdag 10. februar kl. 19.00 på Son kro. Happy hour fra kl. 18.15. Eventuelt forfall meldes president Kjell Ø. Hansen eller sekretær Knut A. Skjær

2016-02-10 IT-info til medlemmer i LC Vestby

Sammendrag av IT-informasjon Tom hadde på klubbmøtet 10. februar 2016. Hele presentasjonen inklusive presentasjonen av sone 5, finner du under menypunktet "Intern medlemsinfo" på distriktet. Klikk her.

2016-02-11 Logg inn på LC Vestby

Vedlagt følger epost sendt alle medlemmer etter IT-info på klubbmøtet 10. februar. 

2015-12-10 Budsjett klubbkassa LC Vestby 2015-2016

Vedlagte budsjett ble godkjent på klubbmøtet 11. november 2015.

2015-12-10 Budsjett aktivitetskassa LC Vestby 2015-2016

Vedlagte budsjett ble godkjent på klubbmøtet 11. november 2015.

2016-01-09 Resultat kunstutstillinger mm

Her vises inntekter, kostnader og resultat fra klubbens kunstutstillinger siden 2006 og frem til i dag. Vedlagte regneark i Excel inneholder flere ark med detaljer.

2016-01-09 Klubbnytt januar 2016 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt for januar med innkalling til 5. klubbmøte 2015-2016 onsdag 13. januar kl. 19.00 på Son kro. Happy hour fra kl. 18.15. Eventuelt forfall meldes president Kjell Ø. Hansen eller sekretær Knut A. Skjær

2016-02-03 Klubblover LC Vestby

Vedlagte klubblover ble godkjent på klubbmøtet 13. januar 2016

2015-11-05 Medlemsliste Lions Club Vestby

 I vedlagte interne medlemsliste på 36 medlemmer, har vi også lagt inn fornavnet på ledsagere. 

2015-11-11 Forslag til oppdaterte klubblover LC Vestby

Helge Toftner vil fremlegge forslag til oppdatert klubblover på klubbmøtet 11. november. Endringer er merket med rødt, 

2015-12-04 Klubbnytt desember 2015 LC Vestby

Vedlagt følger klubbnytt for desember. Pinnekjøttaften i Kulturkirken i Son arrangeres fredag 4. desember kl. 19.00 for medlemmer m/lionesser. 44 deltakere er påmeldt. Det blir ikke klubbmøte onsdag 9. desember. Neste klubbmøte er onsdag 13. januar 2016 på Son Kro.

2015-06-16 Klubbnytt juni 2015 LC Vestby

Vedlagt følger klubbnytt for juni med et fyldig presidentens hjørne. Cato forteller om sommeravslutningen med danskebåten til København sist helg og fra sin deltakelse på Lions Riksmøte i Kirkenes 29.-30. mai. Han takker for seg som president og ønsker alle en god sommer.

2015-09-05 Klubbnytt september 2015 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til første klubbmøte 2015-2016 onsdag 9. september kl. 19.00 på Son kro. Happy hour fra kl. 18.15. Eventuelt forfall meldes president Kjell Ø. Hansen eller sekretær Knut A. Skjær.

2015-10-08 Klubbnytt oktober 2015 LC Vestby

Vedlagt følger Klubbnytt med innkalling til 2. klubbmøte 2015-2016 onsdag 14. oktober kl. 19.00 på Son kro. Happy hour fra kl. 18.15. Eventuelt forfall meldes president Kjell Ø. Hansen eller sekretær Knut A. Skjær.

2015-10-15 Vaktliste kunstutstillingen 2015 LC Vestby

Vedlagt følger den justerte vaktliste etter klubbmøtet onsdag kveld.   Mvh Steinar Setten

2015-11-11 Klubbnytt november 2015 LC Vestby

Vedlagt følger oppdatert klubbnytt med innkalling til 3. klubbmøte 2015-2016 onsdag 11. november kl. 19.00 på Son kro. Happy hour fra kl. 18.15. Eventuelt forfall meldes president Kjell Ø. Hansen eller sekretær Knut A. Skjær.Jkubbnytt datert 2015-11-06 er her supplert med balanse for aktivit...

2015-03-08 Klubbnytt mars 2015 LC Vestby

Vedlagt finner du klubbnytt med innkalling til 7. klubbmøte lionsåret 2014-2015 på Son Kro onsdag 11. mars kl. 19:00. Happy Hour fra kl. 18:15. Eventuelt forfall meldes president Cato eller sekretær Rune.

2015-04-06 Klubbnytt april 2015 LC Vestby

Vedlagt finner du klubbnytt med innkalling til 8. klubbmøte lionsåret 2014-2015 på Son Kro onsdag 8. april kl. 19:00. Happy Hour fra kl. 18:15. Eventuelt forfall meldes president Cato eller sekretær Rune.

2015-05-13 Klubbnytt mai 2015 LC Vestby

Vedlagt finner du klubbnytt med innkalling til 9. klubbmøte lionsåret 2014-2015 på Son Kro onsdag 20. mai kl. 19:00. Happy Hour fra kl. 18:15. Utsettelse av klubbmøtet mai med 1 uke mai, ble vedtatt på klubbmøte i mars og minnet om på klubbmøtet i april. Eventuelt forfall meldes preside...

2015-01-12 Referat fra møte i LRF-komiteen LC Vestby

Vedlagt følger referat fra planleggingsmøte Lions Røde Fjær 12. januar 2015. Det viktigste er nå at alle medlemmer stiller som bøssebærere og at hver får med seg minst en til, en nabo, venn eller andre til å gå med bøsser i periden 2. 8. februar 2015. 

2015-01-12 Verktøykassen LRF 2015

Vedlagte skriv er sendt alle medlemmer. Innholdet bør gjennomgås før aksjonen 2. til 8. februar.

2015-02-08 Klubbnytt februar 2015 LC Vestby

Vedlagt finner du innkalling til 6. klubbmøte lionsåret 2014-2015 på Son Kro onsdag 11. februar kl. 19:00. Happy Hour fra kl. 18:15. Eventuelt forfall meldes president Cato eller sekretær Rune.

2014-10-06 Vaktliste kunstutstillingen 2014

Oppdatert vaktliste etter Kick Off tidligere i kveld.

2014-11-09 Klubbnytt november 2014 LC Vestby

Vedlagt finner du innkalling til 3. klubbmøte lionsåret 2014-2015 på Son Kro onsdag 12. november kl. 19:00. Happy Hour fra kl. 18:15. Eventuelt forfall meldes president Cato eller sekretær Rune.

2014-12-07 Klubbnytt desember 2014 LC Vestby

Vedlagt finner du innkalling til 4. klubbmøte lionsåret 2014-2015 på Son Kro onsdag 10. desember kl. 19:00. Happy Hour fra kl. 18:15. Det legger opp til et felles julemåltid   kl. 19.15 på møtet. Eventuelt forfall meldes president Cato eller sekretær Rune. 

2015-01-11 Klubbnytt januar 2015 LC Vestby

Vedlagt finner du innkalling til 5. klubbmøte lionsåret 2014-2015 på Son Kro onsdag 14. januar kl. 19:00. Happy Hour fra kl. 18:15. Eventuelt forfall meldes president Cato eller sekretær Rune.

2014-05-12 Klubbnytt mai 2014 LC Vestby

Vedlagt følger KLUBBNYTT mai med invitasjon til klubbmøte onsdag 14. mai på Son Kro kl. 19.00. Happy Hour fra kl. 18.15. Fravær meldes som vanlig til rune.carlsson@online.no, telefon 46798446 eller til helge.toftner@lions.no, telefon 98265950. Les de siste nyheter på vår hje...

2014-06-11 Klubbnytt juni 2014 LC Vestby

Klubbnytt med invitasjon til sommeravslutning fredag 13. juni på Elverhøy i Hølen, presidentens hjørne og referater

2014-09-05 Klubbnytt september LC Vestby

Vedlagt finner du innkalling til 1. klubbmøte lionsåret 2014-2015 på Son Kro onsdag 10. september kl. 19:00. Happy Hour fra kl. 18:15. Eventuelt forfall meldes president Cato eller sekretær Rune.

2014-11-14 Seniorguiden til sosiale medier fra Telenor, herunder mest om Facebook

Vi ønsker å spre budskapet om Lions aktiviteter i vår klubb1. Ved å videresende E-post med lenke til vår nye hjemmeside  http://www.vestbylions.no/ til venner og bekjente. 2. Ved at de av klubbmedlemmene som registrere seg på Facebook,  deler aktuell informasjon med sine...

2014-09-10 Presentasjon av Lions Røde Fjær aksjonen 2015

Presentert på medlemsmøte 10, september 2014 av vår LRF-kontakt Petter Eek Jacobsen. Selve aksjonen finner sted fra 2. til 8. februar 2015.

2014-10-05 Klubbnytt oktober 2014 LC Vestby

Vedlagt finner du innkalling til 2. klubbmøte lionsåret 2014-2015 på Son Kro onsdag 8. oktober kl. 19:00. Happy Hour fra kl. 18:15. Eventuelt forfall meldes president Cato eller sekretær Rune.Vedlegg: Presentasjon av Lions Røde Fjær er datert 2014-09-10 under.

2014-04-06 Klubbnytt april 2014 LC Vestby

Vedlagt følger KLUBBNYTT april med invitasjon til klubbmøte onsdag 9. april på Son Kro kl. 19.00. Happy Hour fra kl. 18.15. Fravær meldes som vanlig til rune.carlsson@online.no, telefon 46798446 eller til helge.toftner@lions.no, telefon 98265950. Les de siste nyheter på vår...

2014-04-10 Vaktordning Lions Tulipanaksjon 2014 LC Vestby

Gjelder vaktordning fredag 25. og lørdag 26. april. Eventuelle endringer meldes til Bjørn Tørmo på telefon 91187344 eller E-post btormo@online.no

2014-04-29 Påmelding sommerfest på Elverøy i Hølen fredag 13. juni 2014

Festen starter kl. 19.00. Så langt har: 41 stk. meldt seg på.  12 medlemmer + lionesser har ennå ikke svart. Festkomiteen ønsker et svar snarest fra alle: Ja eller nei til  k-oeiv-h@online.no.

2014-02-24 Referat fra klubbmøte 120214

Neste klubbmøte gjennomføres med lionesser og inkluderer en presentasjon av Lions som organisasjon v/Helge. Tidspunkt er fredag 14. mars på SPA-hotellet i Son. Det legges opp til middag eller annen mat og drikke etter møtet. Prisnivå for middag ligger på kr. 260,- til kr.300,-

2014-03-03 Medlemsliste LC Vestby

Vi er 35 medlemmer pr. 3. mars 2014.                                            &n...

2014-03-04 Vaktordning for Tulipanaksjonen 2014

Gjelder vaktordning fredag 25. og lørdag 26. april. Eventuelle endringer meldes til Bjørn Tørmo på telefon 91187344 eller E-post btormo@online.no

2014-03-04 Innkalling til klubbmøte m/ledsagere fredag 14. mars

Tid: Kl. 18:30  Sted: Quality Son Spa. Vi får først en presentasjon under temaet "Dette er Lions", deretter (ca. kl. 20:00) serveres det middag. I den anledning ber  helge.toftner@lions.no om tilleggspåmelding og tilbakemelding på om dere ønsker fisk eller kjøtt.

2013-12-19 Spørsmål om lionstur fra 2. til 3.mai 2014

Kjell Ø. Hansen, k-oeiv-h@online.no, ønsker en tilbakemelding så fort som mulig om hvem som kan tenke seg dette opplegget og hvem som garantert IKKE kan/ønsker å være med.Bindende påmelding på første klubbmøte etter nytt år med innbetaling innen 1. februar 2014

2014-01-05 Klubbnytt januar 2014 LC Vestby

Innkalling til årets første klubbmøte på Son Kro onsdag 8. januar kl. 19:00 (Happy hour fra kl. 18:15) med vedlegg er lagt inn som "Klubbnytt januar 2014". Fravær meldes som vanlig til rune.carlsson@online.no, telefon 46798446 eller til helge.toftner@lions.no, tele...

2014-02-07 Klubbnytt februar 2014 LC Vestby

Klubbnytt med innkalling til klubbmøte på Son Kro onsdag 12. februar kl. 19:00 (Happy hour fra kl. 18:15). Fravær meldes som vanlig til rune.carlsson@online.no, telefon 46798446 eller til helge.toftner@lions.no, telefon 98265950.

2014-02-19 Referat kunstutstillingskomiteen 180214

Kunstutstillingen 2014 er fastsatt til lørdag 11. og søndag 12. oktober på Vestby videregående skole. 1. møte hadde spesielt fokus på kunstnerdeltagelse og markedsføring, samt status fra underkomiteene.

2013-11-06 Klubbnytt november 2013 LC Vestby

Klubbavis med møteinnkalling og agenda til klubbmøte 13. november på Son Kro kl. 19:00, Happy Hour fra kl. 18.15. Møte med klubbsaker og innlegg v/utvekslingstudent Siri Hoås Rønning fra Son, som var 3 uker i Finland sommeren 2013.

2013-11-06 Alt om eldrefesten 241113

Her følger påminnelse, program og ansvarsfordeling for eldrefesten søndag 24. november. Fra kl. 13.30 begynner smøring av snitter.

2013-11-15 Referat fra klubbmøte 131113

Artikkelen til utvekslingstudent Siri Hoås Rønning i Vestby Nytt i november; Billettmerket - 3 uker i Finland, finner du under menypunktet Nyheter.

2013-12-05 Klubbnytt desember 2013 LC Vestby

Velkommen til pinnekjøttaften på prestegården lørdag 7. desember kl. 19.00 med 43 påmeldte.

2013-09-16 Referat fra klubbmøte 110913

Merk påminnelse om innbetaling av uendret medlemskontingent for lionsåret 2013-204 på kr. 1500.- til konto1082.30.03205  innen 30.09.13

2013-09-19 Vaktliste kunstutstillingen 2013

Siste endringer i vedlagte vaktliste er uthevet med rød skrift.

2013-10-05 Klubbnytt oktober 2013 LC Vestby

Klubbavis med møteinnkalling og agenda til klubbmøte 9. oktober på Son Kro kl. 19:00, Happy Hour fra kl. 18.15. Møte med klubbsaker og foredrag v/ Johan Storm Munch "Om Edvart Munch og hans famile på Nedre ramme". Foredraget vil være interessant også for våre ledsagere og de inviteres t...

2013-09-08 Klubbnytt september 2013 LCVestby

Klubbavis med møteinnkalling og agenda til klubbmøte 11. september på Son Kro kl. 19:00, Inneholder også agenda, presidentens hjørne, referater og annen medlemsinformasjon. 

2013-09-08 Info ny hjemmeside

Nyheter og Offentlig medlemsinfo er åpen for publikum. Intern medlemsinfo med klubbaviser, vaktlister m.v. kan kun leses eller skrives ut av klubbens medlemmer, som må logge inn med brukernavn og passord.

2013-06-09 Arkiv Klubbnytt 2012-2013

Her kan du lese eller skrive ut Klubbnytt for LC Vestby fra forrige lionsår 2012-2013

2013-09-08 Arkiv øvrige dokumenter 2012-2013

Arkiv øvrige dokumenter innholder de intern dokumenter vi publiserte forrige lionsår, utover Klubbnytt.

2013-06-25 Referat møte kunstutstillingskomiteen 040613 Vestby

Kunstkomiteen LC Vestby med funksjon og ansvarsområder

2013-08-31 Referat møte kunstutstillingskomiteen 260813

Referat fra oppfølgingsmøte 26. august på Son Kro