Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Roar ble hedret for sitt frivillige arbeid

BLE HEDRET: Roar Larsen med utmerkelsen fra Vestby Lions. Foto: Øyvind Breivik

Roar ble hedret for sitt frivillige arbeid

Det ble delt ut heder og tatt opp nye medlemmer da Lions Vestby hadde sin sommerfest på Prestegården i juni. Roar Larsen fikk Lions høyeste utmerkelse for sitt arbeid i foreningen.

Roar Larsen fikk den aller høyeste utmerkelse fra Vestby Lions, «Melvin Jones Fellowship Award (MJF). Det er Lions høyeste æresbevisning som kan tildeles en person som har vist stor innsats for humanitært arbeid.

Roar Larsen har vært medlem i Lions Club Vestby siden 2007.
 

- Han er meget engasjert og aktiv i klubben. Med sin praktiske kunnskap var han en viktig brikke i gjennomføringen av våre årlige kunstutstillinger, som nå dessverre er historie. I stedet har nå Roar vært pådriver for salg av Lions strøsingel, som igjen har blitt en stor vinteraktivitet for oss i Vestby, sier nyvalgt president Bendix Plesner.
  

Sommerfesten for Lions Vestby ble arrangert på Vestby Prestegård i juni, i en hyggelig atmosfære. Her hadde foreningen også medlemopptak av to nye medlemmer.

- Vestby Lions er med det nå 26 medlemmer, men foreningen håper at også andre vil bli med på laget. Kvinner ønskes nå gjerne også som medlemmer i klubben. Med flere hender, kan vi hjelpe flere, sier presidenten.
 

Samarbeider med skolene

LC Vestby har som formål å hjelpe andre lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hovedinntektene kommer fra den årlige tulipanaksjon siste helg i april og salg av strøsingel i vintersesongen.

Hvert femte år arrangerer Lions-foreninger landet rundt Røde Fjær-aksjon. Inntektene fra aksjonen gikk i 2015 til Lions-prosjektet MITT VALG, som er Lions forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Fra høsten 2016 ble dette innført på alle barne- og ungdomsskoler i Vestby kommune, og inntektene fra de årlige tulipanaksjoner er øremerket formålet.

På sin nettside viser Lions Club Vestby til at klubben i snitt har bevilget mer enn kr. 150.000 til ulike tiltak årlig.

Flere bilder fra sommerfesten (supplert av klubben)

2019-06-12 President Øyvind oppsummerer lionsåret

Avtroppende president Øyvind Breivik oppsummerte lionsåret 2018-2019 og takket for seg

2019-06-12 Medlemsopptak LC Vestby

Høytidelig medlemsopptak av våre 2 nye medlemmer Proto Salvatore og Trond larsen. Her flankert av faddere Roar Larsen og Tom Schrøder-Nielsen.

2019-06-12 Trivsel på sommerfesten

Trivsel på sommerfesten

2019-06-12 Franck og Rakel

Franck Nybo med sin Rakel tok en "selfie"

 
LC Vestby som frem til 30 juni 2019 tilhørte sone5 i D104J inngår fra 1. juli 2019 i D104E når vi sammenslås med Oslo/Bærum. Sonenummer 5 beholdes.