Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Rune ble hedret med gjev pris - Lions Club Vestby

Rune Pettersen t.v. får her sin MJF av president Michael de Seife Stoneman. Bak står sermonimester Helge Toftner. Foto Øyvind Breivik

Rune ble hedret med gjev pris - Lions Club Vestby

Rune Pettersen fikk den aller høyeste utmerkelse fra Vestby Lions, «Melvin Jones Fellowship award (MJF). Det er Lions høyeste æresbevisning som kan tildeles en person som har vist stor innsats for humanitært arbeid.

VESTBY: - Rune Pettersen har vært medlem i Lions Club Vestby siden 2001 og innehatt flere verv i klubben og deltatt i ulike komiteer. Klubben har vært heldig som har hatt ham som klubbmester, styremedlem og som leder av turkomiteen i mange år. Han har med sitt smittende humør og utadvendte vesen bidratt til et godt klubbmiljø. 

- Utmerkelsen er Lions høyeste æresbevisning som kan tildeles en person som har vist stor innsats for humanitært arbeid, sier president i Vestby Lions Michael de Seife Stoneman til Vestby Avis.

2018-05-11 En fornøyd Melvin Jones Fellow

BLE HEDRET: Rune Pettersen med utmerkelsen fra Vestby Lions Foto: Øyvind Breivik

 
Utpreget ja-person

Stoneman forteller at Rune Pettersen alltid er klar for nye oppgaver og aktiviteter for å hjelpe andre.

- En «Melvin Jones Fellowship award» følger bare opp hans store samfunnsengasjement, fordi MJF-utmerkelsen betyr at klubben samtidig gir et bidrag til Lions internasjonale hjelpefond (LCIF) på 1000 amerikanske dollar, sier han.

Fondet bevilger midler til katastrofehjelp og andre hjelpeprosjekter over hele verden.

Les mer i Vestby Avis (krever abonnement)