Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Tulipanaksjon for godt skolemiljø

KLARE FOR TULIPANAKSJON: Tom Schrøder-Nielsen og Øyvind Breivik i Vestby Lions. Foto: Åsmund A. Løvdal

Tulipanaksjon for godt skolemiljø

Vestby Lions drar i gang ny tulipanaksjon for å finansiere flere kurs for lærere i kommunen. Fredag 27. og lørdag 28. april vil herrene i Lions selge tulipaner ved butikker i Vestby og Son. I tillegg er det mulig for bedrifter å kjøpe buketter og donere penger. Lions håper å få inn 100.000 kr gjennom årets aksjon.

Viseprsident Øyvind Breivik i Lions sier til Vestby Avis at inntektene fra tulipanaksjonen går til å finansiere kursopplegget Mitt Valg rettet mot lærere i kommunens barne- og ungdomsskoler.

– Når vi er ute med tulipanene er det mange som lurer på hvor pengene går hen. Her blir alle pengene i kommunen og det er det lokale nærmiljøet som er i fokus, sier han.

Verktøy for lærerne

Mitt Valg ble startet opp i Vestby av Lions i samarbeid med kommunen i 2016. Bedriftsansvarlig for årets tulipanaksjon, Tom Schrøder-Nielsen, sier at prosjektet bidrar til økt trivsel på skolene.

– Alle lærerne har nå gjennomgått grunnkurset, det vil si rundt 280 stykker. Nå gjennomføres det oppfriskningskurs. Mitt Valg gir lærerne forskjellige verktøy de kan bruke i skolehverdagen. Lærerne er positive og entusiastiske. Vi synes det fungerer godt så langt.

– Kursene kan variere fra de generelle grunnkursene til spesifikke temakurs. Lions bidrar med en finansiering på en halv million kroner over fem år. inntektene fra tulipanaksjonen er svært viktige for finansieringen av Mitt Valg. Vi håper å få inn rundt 100.000 kr gjennom årets aksjon, sier han.

2017-03-20_Vestby

Rådgiver Kristin Andreassen Eide med noe av bøkene som benyttes i undervisningen

Fungerer godt

Rådgiver for bedre barnehage og skolemiljø i Vestby kommune, Kristin Andreassen Eide, sier til Vestby Avis at Mitt Valg har blitt tatt godt imot på skolene.

– Nå har vi fått implementert systemet og fått jobbet systematisk med kurs og oppfriskningskurs. Opplevelsen har vært positiv og det er stor velvilje på skolene for å bruke opplegget.

Andreassen sier videre at Vestby kommune ønsker å fortsatt arbeidet med Mitt Valg også etter at samarbeidet med Lions utløper.

– Vårt mål er å få det innarbeidet slik at det blir helt naturlig å bruke Mitt Valg. Det tar nok lenger enn fem år og vi skal fortsette arbeidet også etter at samarbeidet med Lions er avsluttet, sier hun.

Les mer om tulipanaksjonen i Vestby Nytt for april