Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Solgte kunst for 300.000 - Lions Club Vestby

STOR INTERESSE: Årets utstilling fikk mange besøkende og mange kunstverk ble solgt. Foto: Inger Eide Nordseth

Solgte kunst for 300.000 - Lions Club Vestby

Det ble solgt kunst for 300.000 kroner under utstilling på Vestby videregående skole i helgen. På tross av en liten nedgang fra i fjor, er Lions godt fornøyd med gjennomføringen.

– Totalt solgte vi for rundt 20 prosent mindre enn hva vi gjorde i fjor. Antallet objekter som ble solgt var det samme, men i år hadde vi lite kunst av høy valør. Det kan nok forklare nedgangen, sier Steinar Setten.

Han er leder av kunstkomiteen i Lions Club Vestby, og ansvarlig for den årlige kunstutstillingen ved Vestby videregående skole. Setten er godt fornøyd med arrangementet. Med en totalomsetning på 400.000 kroner inkl. merinntekter på 100.000 kroner fra kafeteria, kunstlotteri og annonser i programmet, forventes et overskudd på rundt 100.000 kroner.

Flere besøkende

– Det var i overkant 700 besøkende. Litt over 400 lørdag, og rundt 300 på søndag. Det er en oppgang på 20 prosent fra i fjor, legger han til.

Han forteller om et folksomt lokale både lørdag og søndag, selv om trykket var størst om morgen den første dagen.

– I løpet av den første halvannen timen var det 200 besøkende på utstillingen, informerer Setten.
 

Gir til Vestby

Nå som Setten og Lions Club Vestby har lagt årets kunstutstilling bak seg, rettes blikket mot 2018.

– Før denne uka er omme kommer jeg til å kontakte Vestby videregående skole for å spikre datoene for neste års utstilling, påpeker han.

Også en stor del av pengene som ble samlet inn vil i løpet av det kommende året gis tilbake til Vestby i form av veldedige formål.

– Vi samarbeider blant annet med Vestby kommune om prosjektet Mitt Valg, hvor det gis opplæring til lærere i grunnskolen. Vårt fokus er at det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne, slutter Setten.