Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Slik skal lærerne forebygge mobbing

KURSLEDER: - For å samhandle med andre må man lære hvordan, og det er mye sosial læring i lek, sier kursleder Tonje Torsnes. Hun er bosatt i Vestby og jobber ellers som lærer på Nesodden. Her under Kurs i Mitt Valg som ble holdt på Vestby ungdomsskole. Foto: Nora Lindtner

Slik skal lærerne forebygge mobbing

40 lærere i Vestby ble sendt på kurs for å forebygge risikoatferd og mobbing blant elever. Undervisningsprogrammet kalles Mitt Valg, og finansieres av Lions Vestby.

Skal jeg bli med de andre syvendeklassingene å drikke, eller dra på fotballtrening? Skal jeg være med å mobbe? Skal jeg lage bråk i klasserommet, eller ikke?

Dette er valg elever i grunnskolen kan komme opp i. For å forebygge risikoatferd som mobbing, bruk av rusmidler, nasking, radikalisering og vold ble 40 grunnskolelærere i Vestby kurset i hvordan de kan heve elevens sosiale kompetanse.   

– Sosial kompetanse handler om hvordan barn kommuniserer, bygger relasjoner og blir kjent med seg selv og andre i ulike situasjoner. Vi vil øke barnets sosiale kompetanse slik at de blir mer bevisst på å ta de gode valgene, forklarer kursleder Tonje Torsnes til Vestby Avis.

Lærer å inkludere

– Når jeg tenker tilbake og ser for meg alle elevene som har stått utenfor, tenker jeg på hvordan verkøyene jeg har lært på dette kurset kunne blitt brukt for å inkludere disse elevene, sier Sanatani C. H. Kiran.

Kiran er lærer på Garder barneskole. Hun underviser i gym, og har allerede tatt i bruk noen av verkøyene hun fikk gjennom kurset. 

– Vi lærte at vi ikke skal be elever gå sammen to og to. Da er det fort gjort at noen blir ekskludert. Da klassen skulle spille dødball tok jeg heller å stilte elevene i en sirkel og delte dem selv inn i to lag. På den måten ble ingen stående igjen til sist, forklarer hun.

2017-10-02_Vestby_2

LÆRER PÅ KURS: - Sosial kompetanse handler om å gi eleven større selvinnsikt på hvordan de samhandler og kommuniserer med andre elever, mener Sanatani C.H Kiran, lærer. Foto: Nora Lindtner

Mobbing på nye arenaer

Kiran trekker også frem et eksempel på hvordan man kan inkludere sjenerte elever inn i en skolehverdag.

– Det kan være lurt å la elevene diskuterer oppgaver sammen i grupper før det blir gjennomgått i plenum. Når en elev kan presentere et svar på vegne av en gruppe kan det føles tryggere.

Kiran mener det absolutt er behov for økt sosial kompetanse hos elever. Hun tror ikke det har blitt mindre mobbing siden hun selv var skoleelev. 

– Jeg tror derimot at mobbing har endret form med introduksjonen av sosiale medier. Istedenfor å bli utestengt fra leken, blir man fryst ut ved å få lite «likes», eller at uønskede bilder blir spredt på nettet.

Les mer på vestbyavis.no