Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Satser på å få inn 100.000 kroner - Lions Club Vestby

TULIPANAKSJON: Lions Vestby sender ut sitt store apparat denne helgen i forbindelse med tulipanaksjonen. ARKIVFOTO: PER RØDAHL

Satser på å få inn 100.000 kroner - Lions Club Vestby

Lions Vestby skal selge tulipaner igjen. Målet er å samle inn en stor sum som kommer skoleelever i Vestby til gode.

Til helgen har Lions sin årlige tulipanaksjon øremerket det forebyggende barne- og ungdomsprosjektet «Mitt Valg» i Vestby kommune. Med god støtte fra bedrifter og publikum håper Lions-klubben på å få inn nær 100.000 kroner brutto på aksjonen.

– Aksjonsdatoene mot publikum starter i Son og Vestby allerede fredag 28. april og fortsetter lørdag 29. april til lageret for tulipaner er tomt, forteller Tom Schrøder-Nielsen i Lions Vestby til Vestby Avis.

– Dere vil finne oss på Vestby Storsenter og foran matbutikker i kommunen. I Vestby har vi bestilt til sammen 7.400 tulipaner, det vil si 925 buketter til fordeling på bedrifter og publikum. Mot en støtte på 100 kroner, får publikum en bukett med åtte tulipaner.

Pengene går til «Mitt valg»
.- «Mitt valg» er et pedagogisk og fleksibelt verktøy for lærere og barnehageansatte for å styrke barns sosiale kompetanse. Tusenvis av barn får hver dag trening i å ta ansvar, kommunisere, få økt selvtillit, ta beslutninger og sette seg mål. Siden 1990 har nesten en million barn og unge fått muligheten til å være med på programmet her i Norge, sier Schrøder-Nielsen.

Fra høsten 2016 har lærere i alle barne- og ungdomsskoler i Vestby vært på grunnkurs i «Mitt Valg». Primo mai får assistenter i SFO samme skolering, og til høsten starter man også opp med noen barnehager. Frem til 2020 vil alle få løpende oppfriskningskurs.