Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Lionsprosjektet «Mitt valg» i gang på Vestby-skolene

TO BØKER: Det er en bok for 1. til 4. trinn og en bok som omhandler 5. til 7. t å tilegne seg kunnskap frarinn. F,v, Kristin Andreassen Eide, Vestby kommune, Rektor Bjørnhild Eggen. Sosiallærer Hege Østgård og kontaktlærer 1. trinn Kristin Hartberg.

Lionsprosjektet «Mitt valg» i gang på Vestby-skolene

Endelig er vi i gang med skolering av lærere på alle barne- og ungdomsskoler i Vestby kommune.  Det er Lions som står for finansieringen. Alle inntekter fra Lions årlige tulipanaksjoner i Vestby er nå øremerket dette prosjektet. Les mer om den positive tilbakemeldingen fra Son skole, som var første skole som hadde "Mitt valg" kurs. Til sammen vil det bli gjennomført 6 kurs i løpet av høsten og 2 kurs tidlig på nyåret.

Artikkelen er klippet fra papirutgaven i Vestby avis sist torsdag

Av Inger Eide Nordseth, post@@vestbyavis.no

Disse møtene skal sørge for bedre miljø i klasserommene  

På Son skole er de godt i gang med undervisningen i «Mitt valg». Både lærere og elever tar imot kurset med åpne armer.

Son: Det er er Lions i Vestby som har delt ut 256 bøker ved skolestart og har «Mitt valg» som sin hovedsatsing.
 Instruktør Eisabeth Løes reiser rundt og presenterer undervisningsopplegget. Nå er hun på Son skole.
    

Bedre og bygge enn reparere
 
- Lionsprosjektet «Mitt valg» er et undervisningsopplegg og en metodikk som går ut på å styrke elevens sosiale og emosjonelle kompetanse. Vi ønsker å gi elevene verktøyene de trenger for å mestre livet, bygge gode relasjoner og kunne ta gode valg. Identitetsutvikling, mestringsfølelse og tilhørighet er viktige begreper i dette arbeidet.
- Alle forstår at man må øve på matte for å bli god i matte,  men det folk ikke tenker over er at det kreves øvelse for å bli god til samhandling med andre og seg selv. – Vi tror at når vi jobber med dette, så styrkes hver enkelt elev, klassemiljøet og til sist samfunnet – vi bygger morgendagens borgere. Det er slikt sett også forebyggende mot uønsket adferd og bruk av rusmidler. Lions motto er «Det er bedre og bygge barn enn å reparere voksne».

2016-09-09_Son_skole

ENGASJERTE GRUPPER: Her er en av de mange gruppene ved Son skole i gang med å tilegne seg kunnskap om «Mitt valg». Rektor Bjørnhild Engen leder gruppen.

 

Godt mottatt

På Son skole er de godt i gang med undervisningen. To onsdager på rad har Son skole satt av tid til  å kurse sine ansatte og det har vært en engasjert og reflektert gruppe som deltok. Kurset er et praktisk metodisk kurs der deltagere deltar i øvelser, leksjoner og refleksjonene, slik som det gjøres i klasserommet. Allerede etter første kursdag fikk flere testet det ut i klasserommet.
 – Vi har innført at min fjerde klassing skal ta for seg noen positive hendelser før hun legger seg om kvelden, og «Mitt valg» ble tatt frem som ett av dem, forteller Kristin Hartberg som er kontaktlærer for 1. trinn.
 – Ja, vi har fått mange positive reaksjoner både viktig og etterspurt, sier rektor hos elevene, dette med sosial kompetanse ved Son skole, Bjørnhild Engen.

Mye og hente i boken

Det er mye og hente i boken. En må velge litt og det er gode spørsmål man kan stille til barna, sier rektor Engen.
 - Så er det flotte kopieringsark vi kan bruke i boken, og det er tips til aktiviteter hvor vi kan synliggjøre sosiale ferdigheter. Likeledes er det egen informasjon til hvordan vi kan forbedre undervisningen fra gang til gang, sier Hege Østgård. Som er sosiallærer ved skolen.

  Instruktør Elisabeth Løes kan fortelle at også lærerne har tatt godt imot «Mitt valg».
 - Tilbakemeldingene fra lærere som har tatt dette i bruk, har gått ut på at de opplever dette som brukervennlig, nyttig, konkret og virkningsfullt. Det er motiverende tilbakemeldinger. I tillegg er jeg heldig som får reise rundt å møte så mange engasjerte mennesker som ønsker å gjøre en forskjell. 

Systematisk arbeid i Vestby
 - Ved. hjelp av dette prosjektet håper vi at mobbing, psykisk helse og rusproblematikk blir bedre. Dette prosjektet har en forebyggende effekt.

Stortingsmelding 28 krever at skolen fornyer seg. Regjeringen foreslår derfor at skolens brede dannelsesoppdrag skal få en tydelig plass i hverdagen. Her jobber vi konkret med det forteller Kristin Andreassen Eide. Hun er rådgiver for bedre barnehage- og skolemiljø.
 – Vestby kommune er størst på dette når det gjelder kommunenivå. Ingen driver dette så systematisk som her, sier Andreassen Eide.