Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
– Dette er årets viktigste bok

HER FÅR DU: Klaus Jacobsen fra Lions Vestby deler ut boken til Kristin Andreassen Eide fra Vestby kommune. Rektor Rolf Bjørlo ved Hølen skole og Kjell Skas følger godt med. BEGGE FOTO: MATTIAS MELLQUIST

– Dette er årets viktigste bok

President Kjell Skas i Lions Vestby er ikke i tvil om at dette er årets viktigste bok for foreldrene til årets førsteklassinger.

I det skoleåret startet kunne han og Klaus Jacobsen fra Lions Vestby stolt møte rektor Rolf Bjørlo på Hølen skole og Kristin Andreassen Eide fra Vestby kommune. Sistnevnte er rådgiver i bedre barnehage og skolemiljø i kommunen og er glad for at Lions Vestby har finansiert prosjektet og sørget for at alle som har barn som skal begynne i første klasse fikk med seg en bok hjem fra første skoledag.

Jubileumsgave

– Dette er årets viktigste bok for foreldre. Boken tar for seg mange aktuelle problemstillinger for både barna og foreldre. Det kan være det å være foreldre, selvfølelse og selvtillit hos barna, hvordan man får en god start i barnehage og skole og inkludering og fellesskap, sier Skas, som mener boken kan bli brukt som en slags «bruksanvisning» for mange foreldre når det gjelder barna sine.

– Boken tar for seg mange situasjoner man kan havne i og foreslår løsninger på disse. Lions ble jo 50 år i våres og vi ønsket å gjøre noe ekstra under jubileet vårt, sier Skas, som forteller at de har brukt en del tusenlapper på å få dette prosjektet i havn.

– Inntektene kommer fra Lions tulipanaksjone vi har om våren. Hver bok koster egentlig 250 kroner, men vi har jo fått en liten rabatt. Det er delt ut 256 bøker ved skolestart, påpeker Skar og rektor Rolf Bjørlo ved Hølen skole sier at reaksjonene blant foreldrene bare var positive over tiltaket.

– Folk smilte og tok imot. Inntrykket jeg satt igjen var at mange syntes dette var ålreit, kommenterer han.
  

2016-08-31_Vestby_2

Slagord: LHL Vestby benytter seg av slagordet «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Her viser Kjell Skas hva som står på baksiden av T-skjorten.

 

Vil ha vekk mobbing

Kristin Andreassen Eide hos Vestby kommune forteller at lærere på Vestby-skolene allerede har fått sine lærebøker ved siden av bøkene foreldrene har fått med seg hjem. Hun har store forhåpninger til prosjektet.

– Vi skal bygge videre på dette prosjektet. Nå har lærerne fått en «Mitt Valg»-bok og også foreldrene har fått en egen bok. Det gjør at det blir en rød tråd i det hele, sier hun og sier at de håper at dette fører til mindre mobbing i skolene og en bedre hverdag for samtlige.

– Vi håper jo at tallene når det gjelder mobbing, psykisk helse og rusproblematikk blir bedre. Dette prosjektet har en forebyggende effekt og vi tror på at vi får en systematikk i dette etter hvert, sier hun og forteller at lærerne på skolene i Vestby får et ekstra kurs i forbindelse med «Mitt Valg». Målet er at de skal være ferdig med dette i høst.

Andreassen Eide har tidligere sagt dette til Vestby Avis.

– Det er kjempefint at vi får et felles språk. Jeg tror mye handler om forebyggende arbeid og at en handlingsplan ligger til stede for et godt og trygt miljø på skolen og også lagt til:

– Det er bra å ha dette som fokus, men ingen sak er samtidig lik når det gjelder mobbing. Det er ingen fast mal. Det viktigste en skole kan gjøre er å jobbe med den sosiale kompetansen.

Les artikkelen i Vestby avis