Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Skal bruke denne boken i kampen mot skolemobbing

RÅDGIVER: Kristin Andreassen Eide gleder seg over at Vestby snart starter med prosjektet «Mitt valg». FOTO: MATTIAS MELLQUIST

Skal bruke denne boken i kampen mot skolemobbing

Se hva som skjer i alle barne- og ungdomskoler i Vestby denne høsten.

Lions Vestby gir Vestby-skolene en halv million kroner i løpet av de neste fem årene. Målet er at færre elever skal bli mobbet på skolen. Rådgiver i bedre barnehage og skolemiljø Kristin Andreassen Eide hos Vestby kommune har allerede tittet litt i bøkene som alle lærere i barne- og ungdomsskolene i Vestby får denne høsten. Hun gleder seg til å komme i gang med prosjektet «Mitt valg», som skal redusere mobbing i norske skoler.

- Det er kjempefint at vi får et felles språk. Jeg tror mye handler om forebyggende arbeid og at en handlingsplan ligger til stede for et godt og trygt miljø på skolen, sier Andreassen Eide og mener at Lions landsdekkende tiltak «Mitt valg» kan være en slik handlingsplan.

Færre elever mobbes

Målet er at alle lærere skal på kurs og være ferdig utdannet i løpet av november måned.

- Det er bra å ha dette som fokus, men ingen sak er samtidig lik når det gjelder mobbing. Det er ingen fast mal. Det viktigste en skole kan gjøre er å jobbe med den sosiale kompetansen. Empati og selvfølelsen, sier rådgiveren og fortsetter.

- Det er foreslått og stor sannsynlig for at livsmestring og folkehelse blir på læreplanen etter hvert, understreker hun.

Andreassen Eide forteller at elevundersøkelsene de siste årene viser at færre elever i Vestby føler seg mobbet på skolen. Den siste elevundersøkelsen sier at 34 prosent av elevene føler seg mobbet. Det har vært en nedgang i antallet de tre siste årene. Det er vi fornøyde med. Vi har et økt fokus på problemet og er opptatt av å formidle det ut. Det vil ikke være unaturlig at tallene går litt opp under min prosjektid her på grunn av dette, sier hun og forteller at hun har vært ansatt i ett år så langt og har et prøveprosjekt på to år i Vestby kommune i utgangspunktet.

- Vi vil avdekke de sakene som er der. Det er håp på sikt og det viktigste er at vi vet om de sakene som er i skolen. Vi må jobbe med de ungene som trenger det, sier Andreassen Eide.

 

2015-04-25_Bilde_nettartikkel_VA

 

Lions Tulipanaksjon

Tom Schrøder-Nielsen i Vestby Lions sier at det er inntektene fra Tulipanaksjonen som vil brukes til «Mitt valg» .

- Målene for «Mitt valg» i Vestby kommune er å gi alle barne- og ungdomsskoler et konkret, metodisk verktøy i det forebyggende arbeidet mot bruk av rusmidler, mobbing, vold og så videre. Vi vil hjelpe barn og unge til personlig vekst og utvikling, sier han og mener at det er viktig at arbeidet starter mens barna er unge.

- Det er viktig å satse så tidlig som mulig på forebyggende arbeid. Hvis vi tidsnok kan bygge gode holdninger hos våre barn, kan mange store problemer unngås. Både for de unge selv og for alle som står rundt. Identitetsutvikling, sosial tilhørighet og mestringsevne er viktige elementer i dette arbeidet.

Med forhåndssalg til mer enn 100 bedrifter og et kjøpevillig publikum håper Lions å få delt ut hele 925 buketter med tulipaner under mottoet «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne». 37 Lions-ildsjeler i kommunen ser nå frem til å tilby tulipaner på kjøpesentre i Son og Vestby denne helgen.

- Dette er Lions viktigste dager i løpet av året.