Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
- Dette er Lions viktigste dager i løpet av året

Vestby Lions håper på å få inn en god del penger under helgens Tulipanaksjon (Foto: Per Rødahl)

- Dette er Lions viktigste dager i løpet av året

Fredag og lørdag ser du mange fra Vestby Lions rundt omkring på butikker og kjøpesenter i Vestby. Det er årets Tulipanaksjon som skal gi viktige penger til Vestby-skolene i år. Tom Schrøder-Nielsen i Vestby Lions sier at inntektene fra Tulipanaksjonen vil bruke til «Mitt valg»  fremover.

– Målene for «Mitt valg»  i Vestby kommune er å gi alle barne- og ungdomsskoler et konkret, metodisk verktøy i det forebyggende arbeidet mot bruk av rusmidler, mobbing, vold og så videre. Vi vil hjelpe barn og unge til personlig vekst og utvikling, sier han og mener at det er viktig at arbeidet starter mens barna er unge. 
  

– Det er viktig å satse så tidlig som mulig på forebyggende arbeid. Hvis vi tidsnok kan bygge gode holdninger hos våre barn, kan mange store problemer unngås. Både for de unge selv og for alle som står rundt. Identitetsutvikling, sosial tilhørighet og mestringsevne er viktige elementer i dette arbeidet.

2015-04-23_Artikkel_Vestby_avis_bilde

Lions Tulipanaksjon: Klaus Jacobsen og Vestby Lions har sin årlige tulipanaksjon denne helgen

Med forhåndssalg til mer enn 100 bedrifter og et kjøpevillig publikum håper Lions å få delt ut hele 925 buketter med tulipaner under mottoet «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne». 37 Lions-ildsjeler i kommunen, ser nå frem til å tilby tulipaner på kjøpesentre i Son og Vestby fredag og lørdag.

- Dette er Lions viktigste dager i løpet av året, påpeker Schrøder-Nielsen.

Les artikkelen i Vestby avis