Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Lions stopper mobbing med tulipaner

Lions Tulipanaksjon arrangeres årlig over hele Norge siste lørdagen i april. Støtt aksjonen og vårt forebyggende arbeid for barn og unge! Dette bildet er fra aksjonen i Stavanger 2014.

Lions stopper mobbing med tulipaner

Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne! Dette er budskapet når Lions lørdag 30. april arrangerer sin landsomfattende innsamlingsaksjon, Lions Tulipanaksjon. Frivillige medlemmer gir denne dagen bort blomster som takk for støtte til forebyggende barne- og ungdomsarbeid.

Totalt er 808 000 tulipaner i omløp i år. Forutsatt at folk og bedrifter støtter aksjonen med 100 kroner per bukett, vil Lions samle inn 10,1 millioner kroner denne lørdagen.

Om Mitt Valg

En stor del av inntektene fra aksjonen går til å arrangere kurs for skoler og barnehager rundt om i landet i det holdningsskapende programmet MITT VALG. Målet er å skape et bedre skolemiljø og redusere mobbing og annen problematferd.

Programmet brukes i dag i 260 kommuner, over 40 000 barnehageansatte og lærere har gått på Mitt Valg-kurs og minst 600 000 barn har hittil hatt nytte av Mitt Valg.

Evalueringer i regi av Utdanningsdirektoratet og internasjonal forskning har dokumentert at programmet gir positive resultater.

440 Lionsklubber rundt om i landet arrangerer Mitt Valg-kurs og andre forebyggende tiltak året rundt. Ved å støtte Lions Tulipanaksjon gir du barn og unge et løft i riktig retning!

Fakta

  • Lions er en internasjonal, humanitær organisasjon, grunnlagt i 1917.
  • Lions i Norge har 11 000 medlemmer, på verdensbasis 1,4 millioner.
  • Lions' mål er å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, samt yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.
  • Lions Tulipanaksjon samler inn 10 millioner kroner hvert år til forebyggende arbeid.

Lenker

Kontakt

Generalsekretær Lions Norge Heidi Lill Mollestad Oppegaard. Mob: 951 13 124. E-post: hlm.oppegaard@lions.no
Kommunikasjonsrådgiver Vibeke Aasland. Mob: 922 48 828. E-post: vibeke.aasland@lions.no

Lions-tulipanaksjon-2016_insta