Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Invitasjon til Lions fredsplakatkonkurranse 2015-2016

Temaet for årets konkurranse er ”Share Peace”, som er oversatt til ” Del fred”.

Invitasjon til Lions fredsplakatkonkurranse 2015-2016

Også i år inviteres barneskolene i Son og Vestby til å delta i Lions fredsplakatkonkurranse (2015-2016).

I 2014 hadde vi skolevinnere fra Bjørlien og Vestby barneskoler.  Hver skolevinner fikk kr. 500 som premie. Les mer på følgende lenke: https://www.lions.no/club/show/Vestby/656/34346.

Lions fredsplakatkonkurranse er en årlig, internasjonal tegnekonkurranse for barn mellom 11 og 13 år.  Målet er å oppmuntre til refleksjon og kreativitet rundt fredstanken, og passer fint for markeringen av FN-dagen 24. oktober. I mer enn 25 år har millioner av barn fra nærmere 100 land deltatt i konkurransen.

Noen fakta:
  • Lions Clubs International og FN har samarbeidet i over 70 år.
  • Lions fredsplakatkonkurranse har vært arrangert i 27 år.
  • Det anslås at 450.000 tegninger årlig er med i konkurransen på verdensbasis.
  • I Norge deltar barn ved rundt 200 skoler.
  • Målet er å fremme kreativitet og refleksjon rundt temaet fred hos barn og unge.
Informasjon til skolene

Konkurransen arrangeres klassevis, og avvikles innen utløpet av 1. uke i november.

Skolevinneren fra de deltakende skolene i kommunen vil få en oppmerksomhet fra Lions Club Vestby på kr. 500,-. Ytterligere premiering for vinnertegninger på distrikts-, lands- og int. finale,

Dersom elevene ved de deltakende skolene i Vestby er ferdige med tegningene og har fått dem vurdert før den 15. oktober, vil Lions Club Vestby presentere og premiere skolenes vinnertegninger på sin kunstutstilling den 17. og 18. oktober i år. Resultatet kan også bli presentert i pressen.

Deltakelse medfører ingen ekstra kostnader for skolen, annet enn den tiden som går med til forberedelse og avvikling av konkurransen i klassen.

Invitasjon med detaljert regelverk er sendt skolene i Son og Vestby i august i år. Vårklubbkontakt Klaus Jacobsen kan kontaktes på E-post: kl-jacob@online.no eller mobil 97161675 for eventuelle spørsmål.