Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Har gitt én million kroner til lokalmiljøet - Lions Club Vestby

Tom Schrøder-Nielsen og Cato Waak i Lions Club Vestby. Foto: Mattias Mellquist, Vestby avis.

Har gitt én million kroner til lokalmiljøet - Lions Club Vestby

Vestby Lions har gitt bort rundt én million kroner til diverse lag og foreninger og andre lokale tiltak opp gjennom årene. Nå er det 50.000 nye kroner som deles ut til tre foreninger.

– Vestby Lions har bestemt seg for å gi nettooverskuddet av årets Lions Tulipanaksjon på 50.000 kroner til lokale foreninger. Alle som får tilført midler gjør en prisverdig innsats for barn og unge i kommunen, sier president Cato Waak i Lions Club Vestby.