Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Lions Tulipanaksjon og forslag til kandidater til Vestby Lions Tulipanpris 2014

De aktive "tulipanselgere"  fra Lions Club Vestby er Karl Johan Christensen og Bendix Plesner

Lions Tulipanaksjon og forslag til kandidater til Vestby Lions Tulipanpris 2014

– Vestby Lions har også i 2014 bestemt å gi nettooverskuddet av aksjonen i form av en eller flere Lions Tulipanpriser. Vi ber om forslag til hvilke lag, foreninger eller ungdomsprosjekter som fortjener en Lions Tulipanpris i år før 30. august,

– Å bidra til at barn får en trygg oppvekst er noe av det viktigste vi gjør. Siden 1983 har Lions hatt arbeid mot rusmisbruk på sin nasjonale plan, sier Tom Schrøder-Nielsen i Lions Vestby og fortsetter med å fortelle mer om den årlige aksjonen.

– Lions Tulipanaksjon er en årlig aksjon siste lørdag i april, der vi deler ut tulipaner som takk for støtte til vårt forebyggende og holdningsskapende arbeid blant barn og unge i Vestby kommune.

– Vestby Lions har også i år bestemt å gi nettooverskuddet av aksjonen i form av en eller flere Lions Tulipanpriser. Vi ber om forslag til hvilke lag, foreninger eller ungdomsprosjekter som fortjener en Lions Tulipanpris i år, sier Schrøder-Nielsen og sier at forslag eller søknad med begrunnelse kan sendes til vestby@lions.no før 30. august.

– Utdeling av priser skjer på Lions kunstutstilling lørdag 11. oktober på Vestby videregående skole, forteller han.

De tre siste år har skolekorpsene, håndball- og fotballklubbene i kommunen hver fått en Vestby Lions Tulipanpris på hele 50.000 kroner hver.

Inntekter fra Lions Tulipanaksjon gir også Lionsklubber mulighet til å arrangere gratis kurs for ansatte i skoler og barnehager, og nå også for ledere og instruktører i idrettslag som ønsker å jobbe langsiktig for å styrke gode holdninger. Programmet som fokuserer på forebyggende arbeid i forhold til mobbing, rusmidler, vold og overgrep lanseres nå også i Vestby.

Les mer i Vestby avis

Statutter for Vestby Lions Tulipanpris

2014-04-24_Tulipanaksjon_statutter_0

2014-04-24_Tulipanaksjon_statutter

Frist: 30. august 2014