Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Invitasjon til Lions Fredsplakatkonkurranse 2014-2015

Skole- og distriktsvinner 2013 - Kierrah Santillan fra Vestby barneskole. Her sammen med
vår president Helge Toftner

Invitasjon til Lions Fredsplakatkonkurranse 2014-2015

Også i år inviteres barneskolene i Son og Vestby til å delta i Lions Fredsplakatkonkurranse (2014-2015). Temaet for årets konkurranse er ”Peace, Love and Understanding”, som er oversatt til ” Fred, kjærlighet og forståelse”.

I 2013 hadde vi skolevinnere fra Bjørlien og Vestby barneskoler.  Hver skolevinner fikk kr. 500 som premie. Vestbys tegning ble også distriktsvinner i Lionsdistriktet vi tilhører (Akershus og Østfold) med ytterligere. kr. 1000 som premie. Den fineste tegningen nasjonalt og internasjonalt vises under nyheter under fra ifjor.

I år håper vi på deltakelse fra alle fire barneskolene i kommunen dvs. barneskolene: Bjørlien, Brevik, Son og Vestby.

FN og Lions, som begge er representert og respektert i praktisk talt hele verden, uansett styresett og religiøse oppfatninger, mener dette er en god måte å understøtte barnas positive oppfatning av fredstanken, og at skolen er det beste utgangspunktet for slikt engasjement.

Konkurransen arrangeres klassevis, og må avvikles senest innen utgangen av oktober mnd. 2014. Hver skoles vinnertegning i vår kommune vil få en oppmerksomhet fra Lions Club Vestby på kr. 500,-.

Det er den lokale Lionsklubb som står for kontakten med skolen, og det kåres en klassevinner og en skolevinner. Tegningen skal bedømmes etter både kunstnerisk kvalitet og forståelse av temaet, og skjer vanligvis i samarbeid mellom skolen og Lionsklubben.

Dersom elevene ved de deltakende skolene i Vestby er ferdige med tegningene og har fått dem vurdert innen 10. oktober, vil Lions Club Vestby vise og premiere skolenes vinnertegninger på sin kunstutstilling den 11. og 12. oktober 2014. Resultatet kan også bli presentert i pressen.

Vinnertegningene blir sendt videre til en distriktsfinale.

Distriktsvinneren får en pengepremie på 1.000,- kroner og tegningen sendes igjen videre til en Norgesfinale, der det også er en premiering. Deretter sendes tegningen videre til den internasjonale finalen. Den internasjonale vinneren og to familiemedlemmer får reise til “Lions Dag med De Forente Nasjoner”, som forventes arrangert i februar/mars 2015. Der får vinneren overrakt en premie på 5.000,- USD. De neste 23 vinnerne mottar en pengepremie på 500,- USD.

Deltakelse medfører ingen ekstra kostnader for skolen, annet enn den tiden som går med til forberedelse og avvikling av konkurransen i klassen.

Vår klubbkontakt i LC Vestby, Klaus Jacobsen E-post: kl-jacob@online.no Tlf. 97161675 vil ta kontakt med skolene i løpet av mai.