Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
HSV Fotball fikk Vestby Lions Tulipanpris for 2013

HSV Fotball er en sammenslutning av klubbene Hølen - Son - Vestby i Vestby kommune

HSV Fotball fikk Vestby Lions Tulipanpris for 2013

HSV Fotball fikk, som allerede kjent for mange, prisen er på 50.000 kroner i 2013.
Summen er  overskuddet av Lions tulipanaksjon i april 2013. HSV-magasinet for
desember forteller i desembernummeret om hvordan støtten vil bli disponert i
HSV Fotball.

Artikkel klippet fra HSV-magasinet: Tekst og Foto - Hege Halvorsen

Ut til alle

HSV fotball er en stor klubb med mange barn. I slike klubber vil det alltid være store
forskjeller på barns bakgrunn. Det er ikke alle som har råd til å være med på alt. Dette
har ledelsen i HSV tenkt på. Klubbens profil sier de skal omfavne alle, og nettopp
derfor søkte de Lions Club Vestby om penger for å hjelpe dr som trenger litt hjelp.

Vi har jo mange medlemmer og det betyr at vi er et gjennomsnitt av samfunnet. Vi
ønsker at alle våre medlemmer skal  få  muligheter til å være med på cuper og turers
om ikke dekkes av klubben, derfor søkte vi  om et bidrag fra Lions, forteller Terje
Karlstad fra HSV fotball.

2013-12-01_2-fornøyde_karer

TO FORNØYDE KARER: Terje Karlstad markedsansvarlig i HSV Fotball (til venstre) og president i i Lions Club Vestby Helge Toftner.

Og penger fikk de. I april hvert år selger Vestby Lions tulipaner. Pengene som kommer
inn er øremerket barn og unge i Vestby kommune. – Lions tulipanaksjon er et godt
 tiltak, som både gleder kjøpere av tulipaner og de som får Lions støtte, sier president
i Lions Club Vestby, Helge Toftner . Lions ble glade for søknaden fra HSV fotball.
– Dette er vår målgruppe. Vi ønsker å hjelpe de som trenger de, men for oss er det
 vanskelig å fange
opp hvem de er. Gjennom vårt bidrag til HSV Fotball kan vi hjelpe mange barn. Det
 er mange foreldre som ikke bare kan kjøpe alt av utstyr eller har mulighet til å betale
 for alle aktiviteter. Derfor fikk de hele nettoverskuddet på kr. 50.000 fra tulipan-
aksjonen, forteller Helge.

Skal fa hjelp

Ofte får  de som sliter økonomisk hjelp av kommunen til å betale medlems-
kontingenten. – Men ikke mer enn det. Derfor ønsker vi å sette opp et fond i klubben.
 Vi setter de 50.000 kronene inn på en konto øremerket disse barna, og som vi ønsker
 å opprettholde. Fra  denne kontoen vil barn som trenger det, på tvers av lagene,
kunne få støtte til å være med på tur, eller utstyr om det trengs, fortelller Terje
Karlstad.

Det kan være en utfordring å finne de som trenger hjelp. – Våre trenere og oppmenn
følger dog med og vet hvilke barn det dreier seg om og vil kontakte oss i styret.
Dette vil selvfølgelig  foregå i stillhet. Ingen får vite noe om dette, påpeker Terje.

Lions har flere prioriterte grupper. – Barn og ungdom, eldre og funksjonshemmede er
de vi prioriterer å hjelpe. Vi ønsker  å nå vanskeligstilte. Om vi kan bidra til at barn
kan ha en fritidsaktivitet som holder de borte fra gata, så er det en av våre største
prioriteringer. Vi liker å si at: «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne».
De som faller utenfor er vanskelig å få tak i, derfor må vi fange dem opp tidlig. En
måte å gjøre det på er for eksempel å hjelpe de med å begynne på, eller å kunne
 fortsette med fotball. Det er også en fordel at fotballklubbene i Son ,Hølen og Vestby
 slår seg sammen i HSV-fotball . Ved å gi penger til klubben, får vi da bidratt til å
hjelpe barn i hele kommunen, forteller Toftner. 

Hjelp oss

Lagidretten kan være viktig læring å ta med seg.  – Det å være med på et lag med
noen, lære seg å samarbeide og ta hensyn er viktig læring å få med seg i livet. HSV
Fotball gjør mye for de som faller utenfor. De har sett at dette er viktig, og vi har
sett at de klarer å fange opp de som trenger det. Derfor støtter vi klubben med glede,
sier Helge.
– Og det settes pris på. Pengene skal brukes godt. Vår utfordring er å holde denne
kontoen ved like og at den ikke blir tom, slik at vi kan ha dette tilbudet til de som
trenger det til enhver tid. Har du lyst  og mulighet, så hjelp oss gjerne å hjelpe de
som trenger det. Bidrag tas i mot og settes stor pris på, avslutter Terje Karlstad.