Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Gavemilde «gubbers» gedigende giverglede - Lions Club Vestby

President: Helge Toftner er president for andre gang i Vestby Lions og brenner for jobben med å hjelpe de svakere stilte

Gavemilde «gubbers» gedigende giverglede - Lions Club Vestby

Verdens største humanitære serviceorganisasjon heter Lions og har 1,35 mill. medlemmer. 35 av dem hører til i Vestby. Helge Toftner og Vestby Lions har gitt penge støtte til flere lag og organisasjoner opp gjennom årene. Se hvem de har støttet her…

VESTBY:- Medlemstallene totalt sett er stabile, her i Vestby sliter vi derimot litt med å opprettholde antall medlemmer, forklarer Helge Toftner, sittende  president i Vestby for andre gang.

2013-11-21_Litt_om_Lions

Toftner ivrer etter å fortelle lokalavisa om sin største fritidsbeskjeftigelse gjennom mange år.
- jeg synes det er viktig å få frem hvilke typer mennesker vi først og fremst er i stand til å hjelpe, sier lokallagets øverste sjef.

Bedre holdninger

Han forteller om de tre siste års vinnere av Vestby Lions Tulipanpris, en heder som er tildelt Vestby Vestby og Såner skolemusikkorps i 2011, Håndballklubbene Vestby og Son i 2012 og i 2013 HSV Fotball. Prisen er på 50.000 kroner og har som formål å gi ungdommer bedre holdninger og få dem til å holde seg unna skråplanet.
- Her bør jeg også nevne Lions undervisnings- og holdningsprogram «Det er mitt valg». Programmet som sponses av Lions tilbys barnehager alle skoletrinn t.o.m. videregående skole, understreker lionspresidenten. – Vi ga for øvrig også nylig 12.000 kroner til Barneaktiviteten i Son. Det er en foreldredrevet organisasjon, som med en lav deltakerkontingent får med mange barn i allsidig aktivitet, forklarer Helge Toftner.

2013-11-21_Støtte_fra_Lions_Club_Vestby

Sponset buss
Andre som nyter godt av Lions givergledeer de eldre – i form av støtte til «Gledessprederen» på sykehjemmet. Her forklarer lionspresidenten at man blant annet har sponset handikap-buss og gjennomførte en utflukt til Drøbak.
Lions Røde Fjær
Lions Norge har gjennom sine Røde Fjær aksjoner hvert 5 år blant annet bidratt til Helsesportsenteret på Beitostølen, påbygg for kreftpleie på Mesnali ved Lillehammer og et synsmestringssenter i Hurdal. I siste Røde Fjær aksjon til Hurdalsenteret, samlet Vestby Lions inn hele 175.000 kroner.

2013-11-21_Tidligere_LRF-aksjoner

De blindes riddere
Så langt tilbake som i 1925 ble Lions utfordret til å bli de blindes riddere, noe man  sa ja til.
- Lions Norge har satset midler på et øyehelsprosjekt i Afrika. Målet er å hindre unødvendig blindhet, forklaret Toftner,  og tilføyer at lionsklubben i Vestby med enn støtte på 90.000 kroner, fikk operert synet til 1500 mennesker.  Han forteller videre at Lions Norge har bygget fem øyeklinikker i Uganda, to i Malawi og en i Zambia. Her har man dessuten utdannet leger og helsepersonell i samarbeid med Norad og lokale helsemyndigheter. Norad har overfor Lions uttalt: Dette må dere fortsette med , dette er dere gode på og dette kan dere.

Katastrofefond

Lions har sitt eget katastrofefond, noe de kan utløse på timen.
- Vi , dvs. Lions Norge, har gitt en halv million kroner til de rammede på Filippinene os samme sum til flyktningene i Syria. Lokalt har vi også gitt 200.000 kroner til samme formål. Vi bygde 50 hus etter jordskjelvet på Haiti til hele 3 millioner kroner.

Samarbeid er ofte stikkordet til Lions, ikke unaturlig å høre at Vestby Lions derfor går sammen med klubber i Mossedistriktet  om bygging av en skole i Malawi. Helge Toftner har for øvrig vært tilstede ved ulike arrangementer i Afrika mer enn en gang.

2013-11-21_Lions-Norges_katastrofefond

Høy snittalder

Den lokale sjefen forklarer litt av gangen ved å få nye medlemmer. Man melder seg ikke inn, man inviteres til å bli medlem.
- Men ta gjerne kontakt med en av styremedlemmene våre. Vi vil svært gjerne forklare hva vi står for, understreker Toftner og legger til at noen i klubben sannsynligvis kjenner til eventuelt interesserte og kan anbefale disse.
- Det finnes et stort potensiale for verving av nye medlemmer der ute. Vi har en gjennomsnittsalder på 60 til 65 år, de 2 eldste har passert 80 år og den yngste er i slutten av femtiårene.  Toftner legger heller ikke skjul på at Lions ledsagere også engasjerer seg. Vestby Lions er p.t. kun herrer, men ved en rekke store arrangementer stiller damene opp.
- Et eksempel er deres aktive deltakelse på vår store årlig høstutstilling på Vestby vgs, som er blitt en gedigen sosial møteplass, sier han.