Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
50.000 grunner til å juble for HSV - Lions Club Vestby

Her ser vi juniorlaget til HSV i aksjon. Nå har yngres avdeling i klubben fått 50.000 kroner av Lions Vestby.

50.000 grunner til å juble for HSV - Lions Club Vestby

HSV Fotball kan glede seg over én ekstra ting i serieinnspurten.

Mens herrelaget kjemper for å overleve i 4. divisjon, så kan distriktets yngre fotballspillere se frem til et bidrag i klubbkassa deres. HSV fikk Vestby Lions Tulipanpris 2013 på kr. 50.000.

- Vestby Lions har bestemt at de vil dele ut overskuddet av de årlige tulipanaksjonene til én eller flere organisasjoner som gjør en særlig innsats for barn og unge i Vestby kommune. Siste aksjon var siste lørdag i april 2013. Basert på innkommende søknader var det i år HSV fotball som fikk tulipanprisen, forteller Tom Schrøder-Nielsen i Vestby Lions og gleder seg over at de kan være med og støtte morgendagens profiler i kommunen.

Fotballfond

Prisen ble nylig utdelt på Lions årlige kunstutstilling av president Helge Toftner i Lionsklubben. Der kunne nestleder og markedsansvarlig Terje Karlstad i HSV, som mottok prisen, fortelle at Hølen, Son og Vestby Fotball (HSV Fotball) ble stiftet i 2009 og at klubben driver med fotball.

- Han nevnte videre at barne- og ungdomsfotballen i Soon IF og Vestby Idrettslag (VIL) innen kort tid vil bli samlet under en paraply i HSV. Klubben vil da totalt ha cirka 80 lag og nær 1000 medlemmer på barn og ungdomsnivå. Med støtten fra Lions vil HSV opprette et «fotballfond» for barn og unge i hele kommunen. Fondet skal støtte foreldre som ikke ser seg i stand til å prioritere betaling av medlemskontingent eller deltakelse på treningsleirer eller turneringer for sine barn. All fotballinteresserte barn og unge i kommunen skal kunne være med i klubbens aktiviteter, sier Schrøder-Nielsen.

Vestby Lions Tulipanpris på kroner 50.000 vil utgjøre «grunnbeholdningen» i det nye «fotballfond. HSV vil videre tilstrebe og opprettholde fondets størrelse ved aktivt å arbeide for mer støtte i tiden som kommer.

- Under mottoet «Det er bedre å bygge barn, enn å reparere voksne» ønsker Lions Vestby HSV lykke til med arbeidet med å stimulere flest mulig barn og unge til å delta i fotballaktiviteter, sier president Helge Toftner.

Les mer i Vestby avis