Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Vestby Lions Tulipanpris 2012 gikk til håndballklubbene i kommunen

Håndballguttene i Vestby HK takker Vestby Lions for pengestøtten

Vestby Lions Tulipanpris 2012 gikk til håndballklubbene i kommunen

Son HK og Vestby HK er vinnere av tulipanprisen til Vestby Lions. Det betyr at klubbene får 25.000 kroner hver.

SON/VESTBY: Vestby Lions har bestemt at de vil dele ut overskuddet av de årlige tulipanaksjonene til én eller flere organisasjoner som gjør en særlig innsats for barn og unge i Vestby kommune. I år går pengene til kommunes to lokale håndballklubber som har drevet et godt og målrettet arbeid med en rekke ungdommer.

Son HK vil bruke pengene til å videreutvikle aktivitetsskolen og til å bygge videre på tilbudet til de eldre ungdommene som er målgruppen «Aktiv på dagtid». Dette er et nystartet tiltak 2012.

Vestby HK ønsker å starte opp et tilbud om kombinert leksehjelp og håndballtrening i Vestbyhallen en gang i uken relatert til Risil ungdomsskole.

Les mer i Vestby avis