Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
MITT VALG – Et Lions program

MITT VALG – Et Lions program

Livsmestring for barn og unge inn i den nye læreplanen fra høsten 2020 – MITT VALG har verktøyet til å gjennomføre planen!
 
Artikkelen er publisert i Vestby Nytt for november med opplag på 8.500 eksemplarer, distribuert til alle husstandene og bedrifter i Vestby kommune. 

2020-11-04_Mitt_Valg_side1

2020-11-04_Mitt_Valg_side2

     KAMPANJEVIDEO MITT VALG 2020

2020-11-04_Kampanjevideo

Link til video: https://www.youtube.com/watch?v=K4MejSHxcdc

Les mer på hjemmesiden til Mitt Valg: https://www.determittvalg.no/
Herunder de 8 videoene til Arne Holte om psykisk helse under fanen #snakkerom

2020-11-04_Psykisk_helse

Innledning: https://www.determittvalg.no/snakkerom/de-7-psykiske-helserettighetene/

Les mer på utgiver av Vestby Nytt:  https://www.mediasenteret.no