Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Lions Tulipanaksjon 2020 er avlyst

Lions Tulipanaksjon 2020 er avlyst

Lions Tulipanaksjon, også kalt "Lionsdagen", er en innsamlingsaksjon som har vært gjennomført årlig i slutten av april i over 30 år. Årets aksjon skulle vært gjennomført 25 april. Da skulle Lions solgt nesten en million tulipaner til privatpersoner og bedrifter som ønsker å støtte vårt forebyggende arbeid for barn og unge, herunder undervisningsprogrammet Mitt Valg. Pga. korononaviruset besluttet Lions Norge 17. mars å avlyse årets tulipanaksjon. 

Tap av inntekter

En side ved kansellering er å begrense utgifter, en annen er tap av inntekter. Vanligvis går tre kroner pr. tulipan til Lions Tulipanfond og 6 kroner til klubbene. Ved å kansellere årets innsamlingsaksjon taper Lions i Norge hele 8,5 millioner kroner. Herunder er netto inntektstap i Vestby ca. 75000 kroner. Herav overføres vi normalt 22.000 til et tulipanfond sentralt. Hele tulipaninntekten i Vestby er øremerket Mitt Valg.

Digital suksess for Mitt Valg i Vestby

Mitt Valg er Vestby Lions største fanesak. Opplæringsaktiviteten går foreløpig sin gang og planlagte kurs i Vestby skjer nå digitalt. Som avslutning av vår 5-års kontrakt med barne- og ungdomsskolene i Vestby kommune, har vi intensjoner om flere digitale kurs høsten 2020. Lærerne får med  gjennomførte kurs på hver skole tilgang til Mitt Valgs nye digitale verktøykasse. Lions har til nå finansiert kursene 100%.

2020-03-31_Digitalt_MV-kurs_Vestby

Det første digitale kurset i Norge ble nylig arrangert med 45 lærere fra Vestby ungdomsskole som satt hjemme i sine egne stuer.  
Les mer

                            Påskenytt fra Mitt Valg