Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Skaper trygge barn med unikt Lions-program: “Mitt Valg" - Lions Club Vestby

Bak fra venstre pedagogisk leder Janne Erlandsen og assistent Elisabeth Nilsen sammen med barna Gøran, Tobias, Nils, Nora, Emrik og Emilie. Øvelsen her er ledet av Janne i samtaler med barna via Teddy for å lære barna å lytte, vise omtanke og respekt. Sang, musikk og lek gjør øvelsene morsomt for barna. På bildet ser vi at de viser tegnet stopp, for å sette grenser.

Skaper trygge barn med unikt Lions-program: “Mitt Valg" - Lions Club Vestby

Hver eneste dag tar vi små eller store valg. Lions mener at gode valg kan læres gjennom langsiktig og systematisk øving for å skape trygge barn og unge med respekt og omtanke for hverandre. At Mitt Valg er innført i skolene i Frogn, Vestby og Ås kjenner vel noen til, men at programmet også er tilpasset barnehager er nok mindre kjent. Vi besøkte derfor Store Brevik barnehage i Son for å se hvordan de praktiserer opplegget.

Styrer Therese Olsen i Store Brevik barnehage synes Mitt Valg er et viktig supplement til kommuneprosjektet inkluderende barnehage og skolemiljø. Gjennom lek og aktiviteter får selv de minste forståelse av seg selv og andre. De opplever mestringsfølelse og glede i fellesskap med andre og forebygger samtidig tendenser til mobbing. At barna senere også får leksjoner i Mitt Valg på barneskolen gir en fin progresjon.

Videoklipp: Styrer Therese Olsen forklarer her litt om hva "Mitt Valg" betyr for barnehagene

Videoklipp: Mitt valg i praksis i Store Brevik barnehage i Son i Vestby kommune

For å bruke Mitt Valg må man på kurs.
Nylig hadde barnehageansatte på Store Brevik i Son  og Sole Skog i Vestby Dette var det 3. kurset på 3 år de gjennomførte.  Hovedtemaet var de nye digitale hjelpemidler Mitt Valg tilbyr.

2019-11-05_Bilde 1 - ig6WNCaQ

PÅ KURS I MITT VALG:: 33 barnehageansatte med kursleder Janne Gundersen Lindberg i midten foran med "Leo". Foto: Trond Larsen

2019-11-05_Bilde_2_BAbwFzng

ANSVARLIGE: Styrer Grete Holde (Sole Skog), styrer Therese Olsen (Store Brevik), Lionskontakt Tom Schrøder-Nielsen og kursholder Janne Gundersen Lindberg var alle fornøyde med gjennomføringen.

2019-11-30_Vestby_Barnehage_4_Mitt_Vallg

Les mer på Mediasentrets nettsider