Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Vestby

Forsiden > Viken > Vestby
Solgte sandsekker for nesten 100.000 kroner - Lions Club Vestby

BESTSELGER: Jan Olav Pettersbakken i Lions Club Vestby med sandsekkene som har blitt en bestselger i Vestby. Foto: Tore Kubberød

Solgte sandsekker for nesten 100.000 kroner - Lions Club Vestby

Lions Club Vestby er godt skodd foran en ny typisk Østlandsvinter med mye holkeføre rundt omkring i Vestby. Foreningen har hundrevis av de populære sandsekkene liggende klare til salg.

 Vi satser på å selge minst like mange sekker denne vinteren som vi gjorde sist vinter, sier Jan Olav Pettersbakken, en av de som er ansvarlig for sandsekkprosjektet i Lions Club Vestby.

Etter å ha måttet etterfylle lageret et par ganger endte foreningen opp med et salg på cirka 1000 sekker.

– Nå har vi 500-600 sekker klare allerede og vi regner med å ta noen timer med fylling av sekker de neste par lørdagene slik at mesteparten av vinteren er dekket opp, sier Pettersbakken.

Viktig inntekt

Den driftige foreningen tar 100 kroner pr sandsekk, og det betyr at salget gir et betydelig bidrag til foreningskassa. Penger som går til ulike gode formål i lokalmiljøet.

- Det ligger litt jobb bak dette. Vi er en liten gjeng som har brukt ganske mye tid på forberedelsene. Hver sekk fylles med skuffe, legges på pall og kjøres ut til utsalgsstedene med traktor. Derfor kunne vi sikkert tatt litt mer betalt pr sekk, som vi ser flere av de andre konkurrentene gjør. Men vi har valgt å holde oss til en hundrelapp pr sekk.

Kvalitetsand

Fyllingen av sekkene foregår på gården hos Roar Larsen på Sletta i Son.

- Det er helt avgjørende at han lar oss bruke gården sin til dette. Roar Larsen er også en nøkkelperson i og med at han også kjører ut sekkene med traktor til utsalgsstedene, understreker Jan Olav Pettersbakken som mener sanda de leverer har kvalitet i toppklasse.

- Vi ser enkelte andre som selger knust leca. Disse sekkene er mye lettere å håndtere og har sikkert også god effekt på glattisen. Men lecaen setter seg fast i mønsteret under skoene og dras med inn slik at det blir mye søl. Sånn er det ikke med sanda vår, påstår han.

Ønsker flere utsalgssteder

Lions Club Vestby håper i år å utvide antallet utsalgssteder for sandsekkene.

- Vi selger sekker fra bensinstasjonen YX på Tegnebyholtet, Skøiens Eftf. i Hølen og fra Kiwi på Sletta i Son. Her står pallene med sandsekker godt synlige utenfor butikken. Men vi kunne tenkt oss flere utsalgssteder så vi dekket Vestby bedre geografisk. I fjor hadde vi noen turer hjem til folk med sandsekker etter at de hadde kontaktet oss. Men det er ganske tidkrevende og gir oss merarbeid som vi kanskje slipper dersom vi får flere utsalgssteder, sier Jan Olav Pettersbakken.
 

Les mer i Vestby Avis