Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Strømmen

Forsiden > Viken > Strømmen

Nyheter

Gapahuk ved Åmotdammen

Åpning av gapahuk ved Åmotdammen

Østbyputten

Østbyputten  

For å komme til Østbyputten må man følge stien til venstre.

Østbyputten, 238 moh., er et oppdemt vann vest for sørenden av Åmotdammen i Lørenskog. Vannet er en del av grensa mellom gårdene Østby og Steinsrud og har navn etter førstnevnte. Østbyputten ble oppdemt med en demning i nordvestre ende i 1936, og fungerte som drikkevannskilde for deler av Lørenskog og Skedsmo fram til 1950-åra. Vannets areal ble ti ganger så stort som en følge av oppdemminga. 
Da Østbyputten ble oppdemt ble et kutråkk som buskapen til Oskar Hansen på Østby var avhengig av for å komme ned til bygda, satt under vann. Etter en rettssak måtte Skedsmo kommune anlegge en bratt sti som fikk navnet Oskarsgate. 

Østbyputten dreneres av Østbybekken som renner ut i Losbyelva ved Hammer bru.

Kilde: https://lokalhistoriewiki.no/wiki

Åmodtdammen

Lions-stubben går fram til Åmodtdammen

Milorg-hula

Lions-stubben passerer Milorg-hula.

Her skjulte Milorg våpnene etter slippet i Enebakk, april 1945. I Østmarka, like ved Åmotdammen, ligger et lite stykke krigshistorie.

Trevar’n – Lions Club Strømmens faste møtelokale

Huset ble oppført som velferdslokale for Strømmen Trævarefabrik i 1895 samtidig som det tjente som demonstrasjonshus for mulige huskjøpere. Huset er også en verneverdig representant for den særpregete dragestilen som gikk igjen i mange av fabrikkens leveranser. Også etter dagens målestokk hadde Strømmen Trævarefabrik en enorm husproduksjon gjennom sitt 45-årige virke, med eksport til alle verdensdeler. 

Lions-stubben

Lions Club Strømmen har opparbeidet og merket en ca 4,7 km lang sti i Østbyåsen med start og innkomst ved Bronåssetra, eller Skihytta som den gjerne kalles. 

Skihytta

Lions-stubben starter fra Skihytta i Lørenskog