Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Fadderbarn

Forsiden > Vårt arbeid > Internasjonalt arbeid > Fadderbarn > Fadderbarn - bærekraftig hjelp til selvhjelp.
Fadderbarn - bærekraftig hjelp til selvhjelp.

Fadderbarn - bærekraftig hjelp til selvhjelp.

Skolegang, uniform, bøker, måltider og noen ganger en seng er resultatet av de 10 kr pr dag som et fadderbarn koster. Med et fadderbarn i Lions gir du liv! Vi garanterer at ditt navngitte fadderbarn blir tatt vare på, og du mottar rapport og brev fra barnet hvert år.

Vårt mål er å få så mange vanskeligstilte barn som mulig til å fullføre skolegangen. Dersom et barn i familien får utdannelse, vil dette barnet som voksen kunne hjelpe familien videre.

Derfor har Lions inngått et samarbeid med familien Simensen i Uganda. Bjørn Simensen har vært i Uganda siden 1968 og sammen med kona Sarah har de bygd opp et trygt tilholdssted for de aller svakeste. Finansieringen har vært gjennom resultat av eget arbeid, og etter hvert gjennom støtte fra faddere i Norge som betaler for ett eller flere barn. På denne måten er det et tilbud til flere hundre barn. Men egentlig betyr det mye mer. Et barn som får skole og muligheter til arbeid betyr oftest et nytt liv for en hel familie. Søsken som også får skolemulighet, familie som får nye muligheter og ringvirkninger i de lokalsamfunnene dette skjer i.

I dag har mange Lions klubber sine egne fadderbarn i tillegg til private faddere som betaler 3.600 kroner pr år. Stiftelsene som mottar vår støtte blir kontrollert av Lions, og de må legge fram reviderte regnskap som sikrer at midler alltid går til formålet.

Hvordan bli en fadder

En fadder bør ha et langsiktig perspektiv for sitt engasjement ettersom man får tildelt et barn som skal gå på skole i mange år. For å registrere deg som fadder, sender du en e-post til leder for fadderbarnsordningen i Lions Norge,Helle Soos: Helle@soos.no. Hun sender så forslag til barn og dere velger. 

Å være fadder koster 3.600 kroner i året.

Har du spørsmål vedrørende fadderbarnsordningen, ta kontakt med Helle Soos:

E-post: Helle@soos.no. Telefon: 906 44 258.