Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Bli medlem

Vi er som folk flest

... og har lyst til å stå på for andre. Vil du også?

Bli-medlem

Lions er en frivillig humanitær organisasjon med 1,4 millioner medlemmer på verdensbasis. I Norge har vi over 10.000 medlemmer.

Vi liker å kalle oss "Gode venner som hjelper andre", vi er menn og kvinner i alle aldre som ønsker å bruke noe av vår fritid til å hjelpe andre. Våre verdier er ærlighet, lojalitet, vennskap og engasjement. 

Et medlemsskap i Lions innebærer et aktivt engasjement for å hjelpe andre. Det skal gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag og felles mål.

Vi er opptatt av at innsamlede penger skal gå til hjelpearbeid, ikke til administrasjon. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten.

Ønsker du en meningsfull fritid?

Du blir medlem i Lions gjennom invitasjon fra en Lionsklubb – hvis du allerede har kontakt med en klubb så kan klubben registrere deg som medlem.

Hvis du fyller ut registreringsskjemaet her, vil vårt Lionskontor hjelpe deg med å finne en klubb.