Min Lions LRF 2020 Nettbutikk

Lov og arbeidsordning Lions Norge

Forsiden > Medlemssenter > Lov og arbeidsordning Lions Norge

Oversikt over lover, regler og arbeidsordninger for Lions Norge.

01.6 Reglement Lionskontoret med vedlegg

02.1 Lov for Multippeldistrikt 104

02.2 Arbeidsordning for MD 104

02.3 Strategiplan Lions Norge 2019-2020

Strategiplanen ble vedtatt på Riksmøte 2019. 

02.4 Forretningsorden riksmøter

02.5 Retn.linjer bruk av tulipanmotivet

03.1 Reglement komite hjelpearbei

03.4 Reglement MD-IRC

03.5 Reglement MD-GMT

03.6 Reglement MD-GLT

03.7 Reglement MD-NAC

03.8 Reglement for MD-YCEC

03.9 Reglement kontakt Kongehuset

04.1 Internasjonal lov og arbeidsordning la1

04.2 Langtidsplan MD 104 2018-2019

Vedtatt på Riksmøte 2018

04.3 Bruken av Lions navn og merke

06.2 Retningslinjer for anvendelse av aktivitetsmidler

06.3 Soknader om stotte fra aktivitetskonti

07.1 Reglement Lions Aid Norway

07.2 Vedtekter for stiftelsen Det er mitt valg

Vedtekter registrert i Stiftelsesregisteret 5. februar 2019.