Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Regjeringen varsler støtteordninger ut 2020
Regjeringen varsler støtteordninger ut 2020

Photo by Martin Sanchez on Unsplash

Regjeringen varsler støtteordninger ut 2020

Fra 1. september forlenges kompensasjonsordningen for frivilligheten ut 2020 for å gi sektoren mer forutsigbare inntekter og bidra til flere aktiviteter i tiden framover.

 regjeringen.no er det opprettet en oversikt over hvilke tiltak som finnes for kulturlivet, idretten og frivillig sektor:  https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/sviktende-inntekter-i-kulturlivet-idretten-og-frivillig-sektor-pa-grunn-av-koronavirus.-hvilke-tiltak-finnes-og-hvor-kan-du-henvende-deg/id2694776/

En rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer har blitt helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet. Regjeringen opprettet to midlertidige ordninger for kompensasjon av tapte billettinntekter/deltakeravgifter og eventuelle merutgifter som følge av slike pålegg eller råd fra myndighetene, jf. forskrifter av 3. april 2020.

Det ble satt av 300 millioner kroner til kultursektoren og 700 millioner kroner til idrett og frivillighet.

Ordningene ble før sommeren utvidet og videreført med til sammen 1,25 milliarder kroner til kultursektoren og 1,87 milliarder kroner til idrett og frivillighet, herunder kulturfrivillighet. Ordningen for kultursektoren vil fra 1. mai også omfatte aktører innenfor lys, lyd og rigg, aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, og artister, management, booking og filmdistributører. Ordningen for frivillighet og idrett er utvidet til å omfatte flere typer inntekter og flere typer arrangement. Søknadsfristen for denne tiltakspakken går ut 15. september. 

Fra 1. september forlenges altså kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten ut 2020 for å gi sektoren mer forutsigbare inntekter og bidra til flere aktiviteter i tiden framoverInnretningen av kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten videreføres i stor grad på samme måte som før. Det vil si at man også etter 1. september kan søke om kompensasjon av tapte inntekter fra eksempelvis loppemarkeder, utleie, billettinntekter fra idrettsanlegg og andre tilbud. Kampdagsinntekter for toppidrett vil også kompenseres, i tillegg til bortfall av billettinntekter. Departementet er i dialog med idretten og frivilligheten om ordninger som kan stimulere til aktivitet også i 2021.

Norsk kulturråd forvalter ordningen for kultursektoren og Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren, herunder kulturfrivillighet.

Foreløpig er det ikke lagt ut informasjon om hvordan man søker på disse midlene, men når det blir klart vil du finne det på lottstift.no