Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Nye hjemmesider for Lions
Nye hjemmesider for Lions

Nye hjemmesider for Lions

Lions.no er vårt digitale «hjem» der vi tar imot alle som oppsøker oss og alle medlemmer. Her viser vi hvem vi er, hva vi gjør og vi holder styr på hverandre. Nå flytter vi alle pakkenellikene våre inn i det romslige, spennende StyreWeb-huset.

På nye lions.no har vi tenkt litt annerledes når det gjelder verktøy og informasjonsflyt, og denne artikkelen vil fokusere på en tydeligere tredeling av målgruppene: publikum, medlemmer og tillitsvalgte.

Et godt møte med folk flest på lions.no

Mange har kanskje hørt om Lions, men kjenner ikke så godt til hva vi egentlig gjør. For de som er nysgjerrige på en organisasjon, vil hjemmesiden være et naturlig sted å begynne.

Selve strukturen på nye lions.no er bygd opp ganske likt som før med en hjemmeside for Lions Norge, en for hvert distrikt og en for hver klubb.

Vi vet at mange som besøker lions.no er på jakt etter kontaktinformasjon, og «Finn klubb» er mye brukt. Alle sidene er derfor bygd opp slik at det er enkelt å finne kontaktinformasjon både på Lions Norge, på distriktsider og på klubbenes side.

Vi vet også at aktivitetene våre er viktige, både for Lions og for publikum. Hvor har Lions bokmarked i år? Når holdes det årlige skirennet der jeg bor? Når og hvor arrangeres distriktsmøtene? Kunstnere er på jakt etter klubber som arrangerer kunstutstillinger. Andre vil levere bøker eller pent brukte ting som kan sendes med en hjelpesending. En felles aktivitetskalender vil gi omverden mye bedre innsikt i det vi gjør.

Noen lurer på om medlemskap er noe for dem. Hvordan skal de få bli med i denne herlige gjengen? Kanskje kan et tilknyttet medlemskap være aktuelt i første omgang der de inviteres av klubber til å delta som frivillige på aktiviteter, prosjekter, kurs eller møter? Lions Norge er med i et pilotprosjekt for Lions Club Internasjonal, der alle skal kunne melde seg inn og bli medlem i Lions.

Andre besøkende vil kanskje støtte et prosjekt, ta på seg et fadderskap, samarbeide med oss eller testamentere en gave. En ny giverløsning og en søknads-modul vil bli klar i løpet av de neste månedene.

Og ikke minst - alle henvendelser blir dirigert til riktig person, og disse administreres og lagres i et saksarkiv slik at ingen e-poster kommer på avveie.

Våre unike medlemmer – velkommen til Gnist

Et medlem i Lions har tusen ting å tenke på i hverdagen. Noen tenker oftere på Lions enn andre, og det er rom for alle typer mennesker hos oss. Nye lions.no har tatt utgangspunkt i våre ulike behov på medlems-plattformen som kalles Gnist.

På et nyutviklet intranett i Gnist vil medlemmer finne informasjon fra sin klubb, sin sone, sitt distrikt og Lions Norge – alt på ett sted. Dette er helt nytt både for Lions og StyreWeb, og vi tror dette vil bli veldig bra. I tillegg finner alle sin side med medlemsinformasjon, medlemsfordelene er lett tilgjengelig og vi kan samarbeide i komiteer med både chat og fildeling.

Vi planlegger også en tilpasset visning av medlemsregisteret i Gnist. Her må vi trå forsiktig med tanke på nyere personvernlovgivning og at vi holder oss trygt innenfor GDPR. Registeret vil derfor kanskje blir litt annerledes enn hva vi er vant med.

Tillitsvalgte får et alt-i-ett administrasjonsverktøy

Selve administrasjonssystemet, som heter StyreWeb, er det kun tillitsvalgte som får tilgang til. Rettigheter er tilpasset din rolle, slik at f.eks sekretæren har andre tilganger enn en kasserer. Alle i styret, pluss PR-kontakt og IT-kontakt har tilgang til StyreWeb. I utgangspunktet er det sekretær og IT-kontakt som har administrasjonsrettigheter, og de kan gi andre verv i klubben rettigheter hvis det er praktisk. (I de klubber som allerede har tatt i brukt StyreWeb endres ikke rettighetene).

I StyreWeb finner man medlemsregister, regnskap (for de klubber som vil ha det), hjemmeside, meldingssystem (både sms og e-post) og et program for større arrangementer når du trenger påmelding og kanskje forhåndsbetaling. I disse koronatider er påmelding og registrering av deltagere veldig viktig for eventuell smittesporing. Her er også et program for møteadministrasjon som ivaretar hele prosessen fra innkalling til saksbehandling med protokoll og publisering av den.

Lansering og pålogging – 15. oktober

Planlagt dato for overgang er 15. oktober. Registeret på dagens lions.no stenges, og kommunikasjonen mellom vårt register og det internasjonale (MyLCI) går fra StyreWeb. Vi beholder tilgang til dagens side via en annen url, old.lions.no, slik at vi fortsatt kan flytte over innhold i noen måneder til.

Distriktenes ITC’er har kartlagt hvilke klubber i distriktet som har innhold på dagens sider, og disse klubbene vil bli kontaktet med tilbud om bistand til å flytte innhold.

Alle medlemmer blir tilsendt en invitasjon på e-post med informasjon om hvordan man oppretter en bruker og lager et eget passord. Og som alltid – skjekk spamfilteret ditt hvis du ikke får e-posten den 15. oktober! Hvis du allerede har en bruker, vil du, når du logger inn, få beskjed om å logge inn som vanlig.

Du kan også opprette bruker/logge inn via menyen på lions.no. Du vil da kunne velge mellom å logge inn på Gnist (alle medlemmer) eller på StyreWeb (tillitsvalgte).

Opplæring og digitalisering

Det ligger allerede mye godt opplæringsmateriell på hjelpeområdet i StyreWeb. Det er både tekstlig informasjon om hvordan du gjør ting, og videoer.

Ettersom vår løsning er under utvikling er det ikke laget spesifikke håndbøker for oss enda, men det vil vi jobbe med utover høsten når løsningen er landet.

Vi planlegger også å holde webmøter og web-kurs der vi går gjennom forskjellige temaer og oppgaver som hører til rollene våre. På riksmøtet til våren holdes et eget seminar om StyreWeb. Hvilke saker skal vi publisere på klubbens hjemmeside, og hva skal vi legge på Gnist? Hvordan legge inn hendelser i kalenderen. Hvilke oppgaver har sekretæren, osv.

Distriktets PRC har fått opplæring i hvordan publisere på den nye hjemmesiden, og ITC har innsikt i flere moduler inne på StyreWeb. Begge to er såkalte «superbrukere» og kan hjelpe klubbene.

Det kan vel også nevnes at vi er veldig nysgjerrige på den nye e-læringsplattformen som StyreWeb har jobbet med en stund.

Hvorfor StyreWeb?

Dagens lions.no ble i 2012 laget i en løsning som heter EZ Community. EZ faset ut Community-løsningen for noen år tilbake, og vi så oss nødt til å finne en ny løsning pga sikkerhet. Ettersom Lions Norge tidligere har valgt StyreWeb til å drifte både medlemsregister og regnskap, var det naturlig å velge StyreWeb også for hjemmesiden da de kunne vise oss en oppdatert løsning.

Det vi har «ramset opp» i denne artikkelen er bare noen av de mange fordelene vi får i et alt-i-et-system som StyreWeb er. Dette er et multiverktøy som faktisk fungerer, og det Trondheims-baserte selskapet har hatt organisasjoner og foreninger som hovedmålgruppe i en årrekke. Det gjør at de forstår våre behov, og dyktige ansatte finner gode løsninger som ligger innenfor våre relativt smale økonomiske rammer. Systemet var jo allerede utviklet, og det er kun noen få ting vi har måttet tilpasse.

Vi gleder oss til fortsettelsen!