Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Gjenoppbygging av Beirut er i gang
Gjenoppbygging av Beirut er i gang

Lions og Leo i Libanon er i gang med å renovere ødelagte hjem i Beirut. Målet er at 3000 familier kan flytte hjem #back_home.

Gjenoppbygging av Beirut er i gang

568.000 kroner er per 28. september innbetalt til katastrofefondet, øremerket Libanon.

I dagene etter eksplosjonen tirsdag 4. august strømmet frivillige til Beirut for hjelpe til. Behovet var enormt, både til nødhjelp og til langsiktig gjenoppbygging. Flere land og hjelpeorganisasjoner bevilget raskt penger for å hjelpe innbyggerne.

Libanon er preget av mange års politisk ustabilitet, stadig økende fattigdom og det rapporteres om utstrakt korrupsjon. Derfor oppfordrer mange om å gi gjennom hjelpeorganisasjoner.

Prosjekt #back_home

Etter eksplosjonen ble det anslått at 300.000 mennesker i Libanons hovedstad ble hjemløse.

Lions og Leo i Libanon satte seg som mål å gjenoppbygge hjemmene til 3000 familier. Prosjektet heter #back_home. Dette ønsker de å få gjort innen den kalde vinteren kommer. 

I første omgang er det reparasjon av vinduer og dører som prioriteres, og det er hjemmene til de mest vanskeligstilte som får hjelp i første omgang. Det er hundrevis av hjem som står på venteliste. Hvis midlene strekker til, vil Lions hjelpe flere.

Lions i Norge har hatt flere prosjekter i Libanon. Gjennom prosjektet "De glemte barna" har syriske flyktninger i Bekaadalen fått hjelp til skolegang og medisinsk hjelp. Sammen med de andre nordiske Lionslandene har vi renovert en barneskole som sto ferdig høsten 2019. Dette gode samarbeidet gjennom flere år har skapt en gjensidig tillit mellom Lions Norge/Norden og Lions i Libanon.

Takk for støtten til våre venner i Libanon

Lions Norge var det første Lions-landet som bevilget penger til Libanon. Styret i katastrofeberedskapen overførte 5. august 300.000 kroner til hjelpearbeidet som Lions i Beirut organiserer. Vi oppfordret da alle klubbene om å støtte dette arbeidet ytterligere.

Pr. 28.09.2020 var det kommet inn totalt kr. 568.000 fra enkeltpersoner og Lionsklubber til katastrofefondet, øremerket Beirut.

Den 15. september ble det besluttet å overføre ytterligere 250.000 kroner. Planen er at å overføre mer i takt med at prosjektet utvikler seg. Per dags dato har Lions Norge overført totalt 550.000 kroner.

Guvernørrådsleder i Lions Norge, Ole Tamlag, ønsker å takke alle for den fantastiske responsen.

- Våre venner i Libanon sender meg stadig oppdateringer på prosjektet, og de ber meg hver gang om å overbringe en hjertelig takk til dere som har støttet dem. Jeg er overbevist om at pengene kommer frem til de som trenger det, forsikrer Tamlag.

Pengene overføres til Lions i Libanon gjennom vårt internasjonale stiftelse Lions Clubs International Foundation (LCIF) som har gode rutiner på oppfølging av katastrofer

Slik kan du bidra:

Gi din støtte gjennom et bidrag til Lions Norges katastrofeberedskap. Alle innbetalinger i august, september og oktober 2020 vil gå til Libanon.

Vipps: 617792

Bankkonto : 9001 23 04381. Merk innbetalingen "Libanon." 

støtt katastrofe libanon

 

 

Lions og Leo i Libanon er i gang med å renovere ødelagte hjem i Beirut. Målet er at 3000 familier kan flytte hjem /#back_home.