Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Lions i nyhetene

Forsiden > Engasjer deg > Lions i nyhetene > – Hvorfor avslutter kommunen et prosjekt med bare gode resultater? - Lions Club Nittedal
– Hvorfor avslutter kommunen et prosjekt med bare gode resultater? - Lions Club Nittedal

RESULTATER.: Evalueringen av kursene «Det er Mitt Valg» viser betydelig mindre mobbing og klart bedre skolemiljø, skriver Terje Rasmussen.

– Hvorfor avslutter kommunen et prosjekt med bare gode resultater? - Lions Club Nittedal

I 2008 startet Nittedal kommune sitt folkehelsearbeid, og etter et folkemøte om det gode liv for alle i Nittedal fant kommunen ut at frivillighet var noe av det viktigste for innbyggerne.

I 2009 ble den overordnede frivillighetspolitikken vedtatt og partnerskapsavtaler inngått med frivillige lag og foreninger. En av partnerskapsavtalene var med Lions Club Nittedal, som tilbyr gratis kurs for lærere og andre kommunalt ansatte som jobber med barn og unge gjennom kursprogrammet «Det er Mitt Valg».

For å styrke samarbeidet mellom offentligheten og frivilligheten etablerte Nittedal kommune arbeidsgruppen «Vi bryr oss». Gruppen besto av ordfører, rådmann, kommunalsjef, lensmann og SLT-koordinator. I tillegg ble det etablert et godt samarbeid med frivillige organisasjoner som Lions Club Nittedal, Natteravnene, idretten Teatersmia og næringslivet.